Historier


Tre:  

Treff 151 til 200 av 226     » Se galleri

    «Forrige 1 2 3 4 5 Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
151
Margit Løchen
Margit Løchen
Datter av borgermester strøm Olaf Løchen, f. 12. juni 1848, d. 30. juli 1920, g. 23. juni 1874 Antonie Løken, f. 13. juli 1850, d. 30. april 1933.
 
152
Maria Hansdatter Aarhus
Maria Hansdatter Aarhus
Datter av Hans Pedersen Aarhus, skifte 15. oktober 1733, og h. Anne Olsdtr., begr. 17. april 1766.

3 barn.
 
153
Marie Kveldstad 1916-2005
Marie Kveldstad 1916-2005
Datter av gårdbruker Gustav Kveldstad, f. 24. juni 1881, d. 29. juni 1938, og h. Marit Lillesand, f. 30. mars 1887.
 
154
Mathilde Brekke
Mathilde Brekke
Datter av grosserer Bernhard Brekke, f. 3. november 1854, d. 15. november 1932 og hustru Anna Iversen, f. 29. juni 1864.
 
155
May Verna Vogt Kielland  1905-1990
May Verna Vogt Kielland 1905-1990
Middelskoleeksamen 1922.

Ett år tannlegeassistent hos sin svoger Holbæk-Hanssen, derpå 3 år kontorpost ved Kiellands Fabrikker og ¾ år i Frankrike for å lære språket. Var fra 1930 igjen assistent på tannlegekontor i Oslo, til 1945.

Var medlem av styret for Fagerborg krets av Norges Røde Kors 1948-51.
 
156
Medlemmer av Den norske advokatforening : 31. desember 1965
Medlemmer av Den norske advokatforening : 31. desember 1965
Georg Daniel Bull 1912-1986

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205159
 
157
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Paal Kielland Roll 1913-1998

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071008075
 
158
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Ove Kristian Roll 1906-1979

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071008075
 
159
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Medlemmer av Den norske sakførerforening 1. juli 1950.
Kristian Roll 1874-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071008075
 
160
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Datter av overtollbetjent Søren Munch, f. 28. mars 1774, d. 29. august 1865, g. 18. oktober 1811 med Dorothea Catharine Wandal Randulf Bull, f. 28. oktober 1780, d. 17. januar 1861.

Etter sin manns død fortsatte hun hans forretning i Stavanger under firma "L.C. Kiellands Enke".
 
161
Mildred Wenche Holbæk-Hanssen 1925-
Mildred Wenche Holbæk-Hanssen 1925-
Middelskoleeksamen 1944, handelsgymnasium, derpå utdannelse i søm ved Margretheskolen i København 1946-48.

Ansatt som bestyrerinne av syatelier i Ålesund til 1951, i Oslo til 1953.

Svenneprøve som kjole- og draktsyerske 1954.
 
162
Morten F.S. Beyer
Morten F.S. Beyer
Sønn av bokhandler i Bergen Frants Dekke Beyer, f. 2. oktober 1794, d. 3. mars 1849, g. 12. september 1821 med Marie de Fine von Krogh, f. 14. oktober 1798, d. 17. februar 1871.

Student 1842, cand. jur. 1848.

Var edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Nord-Hordaland til 1863, og innehadde deretter flere konstitusjoner, hvoriblant som byfogd i Bergen, inntil 1865, da han ble dispachør i Bergen.

Var ekstraordinær dommer ved vintersildfisket, 1867 i nordre og 1868-71 i søndre distrikt.

Ble 23. november 1872 assessor i Bergens stiftsoverrett.

Ordfører i Bergen 1868-72. 2den suppleant til Stortinget 1871-73. (g1. med Kirsten Jeanette (von) Cappelen, d. 1851).
 
163
Morten Henrik Kielland
Morten Henrik Kielland
Etter å ha gått på skole i Christiania og Bergen og gjennomgått Fischers Handelsskole i Bergen, var han fra 1855 i flere år ansatt ved kommisjonsforretninger der, og drev derpå reisende agenturforretninger i inn- og utland inntil 1865.

Etablerte da en forretning i Bergen under firma "M. H. Kielland", for kommisjon i fiskevarer på utlandet.

Han var i flere år rittmester og sjef for Bergens ridende borgergarde, fra hvilken stilling han erholdt nådigst avskjed 20. april 1876.
 
164
Nelly Ingeborg Kielland Bull 1916-2000
Nelly Ingeborg Kielland Bull 1916-2000
Middelskoleeksamen 1933, derefter 1 ½ års språkskole i England.

Ansatt i Kgl. Norsk Automobilklubbs turistavdeling 1935-40.
 
165
Niels Lauritzsøn Kielland
Niels Lauritzsøn Kielland
Bodde 1643 i Sogndalsstranden og senere i flere år - ennå 1662 - på gården Myland, hvorfra han av et 11. januar 1697 opptatt tingvitne sees å være blitt utløst mot ½ løp smør i Nedre Aamodt, som han eiet 1665, og 1 bismerpund smør i Eye i Heskestad. Han sees å ha overtatt morens odelsgods Hofland, som hans enke solgte 5. juli 1690.

Da Niels Lauritzsøn flyttet fra Myland bygslet han - muligens som følge av broren Jacob Lauritzsøns død - gården Kielland. Denne gård, der ligger ved Sogndalselven et kort stykke fra dens utløp i havet, hadde fra gammel tid av vært Stavanger domkirke beneficert. Kielland præbende nevnes 6. juli 1577, og gården tillaes da høreren ved Stavanger skole, hvem den fremdeles tillå i 1661, da den finnes oppført med en landskyld av 1 løp 1 spd. smør (nå mark 9,36). Gården har sitt navn av en derværende vannfylt jettegryte, i bygdens språk Kjelle, eller etter den gamle - for familienavnet senere bibeholdte - skrivemåte "Kielle".
 
166
Nils Vogt Kielland 1862-1933
Nils Vogt Kielland 1862-1933
Avgangseksamen fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1882.

Oppholdt seg i Amerika 1883-86.

Etter et besøk hjemme reiste han atter til Amerika 1888. Han var der beskjeftiget som ingeniør ved jernbaneanlegg.

Fikk 1895 ansettelse som assistent ved anlegget av Hamar - Selbanen, og har siden vært beskjeftiget ved Norges Statsbaner.

Han var en kortere tid ved Statsbanenes hovedstyre, var sjef for ombyggingen av Norsk Hovedjernbanes ombygging til dobbeltspor og for ombygging av Randsfjordbanen til bredsporet bane.

Ble 1910 ansatt som overingeniør for utvidelse av Kristiania Østbanestasjon, ombygging av Drammensbanen til bredsporet bane og dobbeltspor til Sandvika.

Ble 1920 baneteknisk overingeniør for Kristiania distrikt.

Avgikk ved oppnådd aldersgrense 1932, og fikk da kongens fortjenestmedalje i gull.
 
167
Norges advokater og sakførere 1932
Norges advokater og sakførere 1932
Erling Sømme 1864-1957

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010400025
 
168
Norges advokater og sakførere 1932.
Norges advokater og sakførere 1932.
Arthur Aanesen 1881-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010400025
 
169
Norges gejstlighed
Norges gejstlighed
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911

Norges gejstlighed Paul Gabriel Theodor Kielland 1906


 
170
Norges håndverksmestere. B. 2
Norges håndverksmestere. B. 2
Thore Fredrik Finne 1901-1979

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101908148
 
171
Norges leger : 1996. B. 3 : Hole, B.-Madshus, R
Norges leger : 1996. B. 3 : Hole, B.-Madshus, R
Thoralf Hødal 1915-1982

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013121206045
 
172
Norges læger : 1926-1936
Norges læger : 1926-1936
Rolf Loennecken 1902-1988

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041500085
 
173
Norges tannlæger 1929
Norges tannlæger 1929
Harald Paul Holbæk-Hanssen 1889-1963

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021506050
 
174
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 1 av 2.
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 1 av 2.
Lauritz Christian Kielland 1808-1861
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Caspar Kruse Kielland 1852-1934

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608207
 
175
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 2 av 2.
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 2 av 2.
Lauritz Christian Kielland 1808-1861
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Caspar Kruse Kielland 1852-1934

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608207
 
176
Norske mødre
Norske mødre
Christiane Kielland, født Lange 1820-1862

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007012401032
 
177
Ole Jacob Kielland
Ole Jacob Kielland
Artium 1954 med prae ceteris. Var derpå til sjøs et halvt år. Cand med. ved Universitetet i Oslo 1962.

Distriktslege Lurøy. Trafikkflyverutdannet 1967.

Arbeidet som flyger bl.a. i selskapene Widerøe, East African Airways i Nairobi, Air Commerz i Frankfurt, SkyTaxi, og AirExpress i Brønnøysund.

Spesialutdannelse i flymedisin og utdannelse innen alternativ medisin.
Allmenpraktiserende lege i Mjøndalen og Sarpsborg. Flyver og driftssjef i eget flyselskap Borg Air.

Siden 1993 stasjonsoverløege ved Bodø Hovedflystasjon og satbslege for Luftforsvaret i staben på Huseby med oberstløytnants grad.
 
178
Ole Nielsen Vorland (Sandnæs)
Ole Nielsen Vorland (Sandnæs)
Utvandret 1852 (?) med sin familie til Amerika. Sønn av Niels Pedersen Vorland og Sissele Petersdatter.
 
179
Olene Gurie Watland
Olene Gurie Watland
Datter av Joen Tostensen Watland, døpt 22. juli 1750, skipper og kjøpmann i Sogndal, d. 14. juni 1807, g. 15. oktober 1777 Sirene Frøchen Olsdtr. Wolden, døpt 18. november 1753, begr. 9. desember 1795.

3 barn.
 
180
Olle Lauritzen Kielland
Olle Lauritzen Kielland
Synes 1751 å ha bodd i Sogndalsstranden og var 1705 skipper. 21. oktober 1765 bygslet han 1 løp 8 merker smør i gården Kielland, hvor han tok bolig. Han hadde arvet 19 ½ merker smør i Saurdal, som han 13. juni 1750 bortbygslet og 24. juni 1765 solgte.

Efter broren Jacobs død overtok han dennes andel i Elvens og Loens fiskerier. "Monsieur Ole Kielland" begr. i Sogndal 27/7 1776.

Ved skiftet efter ham eiet boet en halvdel i Loens og en fjerdedel i Elvens laksefiske, taksert til 100 og 200 Rd., gården Midbø 1 løp 11 merker smør, hus på Midbø og i Rægefjordstranden. Samlet formue 2416 Rd.
 
181
Om Gabriel Schanche Kielland
Om Gabriel Schanche Kielland
"Bestemt for Lærerstanden erholdt han ved private Informatorer syv Aars Undervisning i de døde Sprog; men Faderens aftagende Helbred gjorde Sønnens Hjælp ved Handlesforretningerne nødvendig, hvorved Afreisen til Academiet blev først udsat og senere opgivet. Foruden Veiledning hos Faderen i Handelskundskap og levende Sprog erhvervede han sig da tillige de nødvendige Indsigter i Lovkyndigheden."

Han tok borgerskap i Stavanger 2. april 1783 og drev i noen år egen forretning ved siden av at han bisto faren. 1788 fusjonerte de to firmaene under navnet "Jacob Kielland & Søn".Da faren døde arvet han et teglverk på Sandnes, skip og skipsparter, og en betydelig formue. Det var gyldne tider som nå begynte. De stadige krigene mellom England og Frankrike var gunstig for det nøytrale Danmark-Norge og til tross for at han, liksom faren, ikke assurerte skipene, gikk forretningene bedre enn for de fleste. I tillegg til handelsvirksomheten ga vervet som assuransekommisær betydelige inntekter under de urolige krigsårene, dels i forhandlinger med kaprere og innløsning av priser, dels i form av provisjon ved auksjoner over vrakgods. Da Danmark-Norge i 1801 også ble part i krigen var rederiets størrelse slik at Kielland hadde 1 bark liggende i Napoli, 3 brigger i Hamburg, St. Ubes og i embargo i Shields, mens 1 fregatt, 3 brigger og 1 galeas lå i opplag ved Stavanger. Fremgangen varte helt til et nytt krigsutbrudd 1807. På ett år ble det meste av flåten kapret, mye last gikk tapt og all handel stanset mer eller mindre opp.

Handelshuset overlevde krigen som ett av de få, ved kontrakter på eksport av fisk og hummer og ved smidig omgåelse av skatter og lisenser.
Tidlig hadde han en betrodd posisjon i byen. 1784 avanserte han fra stadsløytnant til sjef for borgervæpningen. 1786 ble han formann for byens eligerede menn, et verv som han beholdt uavbrudt i 35 år. 1788 representerte han byen ved kronprinsens forventede besøk til Kristiansand. med frie fullmakter. 1787 ble han britisk visekonsul. Den dobbelte stillingen som stadskaptein og visekonsul utnyttet han i 1793 og 1796 til å hindre engelske orlogsskip i å krenke landets nøytralitet, "nemlig i August 1793 da den engelske Fregat Dido under Comando af Sir Charles Hamilton, efter at have imod Territorial-Retten bemægtiget sig den franske Corsaire Le vrai Patriote af Dunkerque til Ankers en Mil udenfor Byen, sendte armerede Baade ind i Byen for at undtage sex der liggende franske Priser, og i Mai 1796 da Fregatten Pegasus under Comando af Capt. D. Onelly kom ind i Stavanger Havn og bemægtigede sig og havde allered besat det med en betydelig Ladning Sukker og andre vestindiske Varer til Hjemstedet Amsterdam bestemte og i Stavanger liggende tremastede Skib Zeevrugt; thi ved Overtalelse, rudsler og tilsynelatende militaire Tilberedelser ved det Byen tilhørende Batterie da besat med 10 Sexpundere, hvortil ikke havdes en Kugle, bragte han begge disse Fregat Commandeurs til at afstaa fra deres Forsæt, skiønt paa den Tid Pegasus kom til Stavanger en anden Fregat af samme Esquadre udtog fra Farsund et armeret hollandsk Skib og tvende franske Priser."

Ved urolighetene med England 1801 organiserte han borgervæpningen og innredet batteriene i hensiktsmessig stand. "Da Misvæxt i 1801 og 1802 og Vanskelighed for Tilførsel af Korn foraarsagede Mangel og Dyrtid i Stavanger Amt som i det hele vesten- og nordenfjeldske Norge, forsynede han uden mindste Fordel Byen og Distriktet med Korn, og det saa rigeligt, at Stavanger Amt kunde undvære og frabad sig den kongelige Understøttelse til Hjælp i Nøden, som de andre Amter begjærligen modtog. I 1807 ved Udbruddet af Krigen med England oprettede han ligeledes uden al Fordel Magasiner af Korn og Mel for Stavanger Amt og By og vedligeholdt samme, indtil Stiftsbefalingsmand Thygesons Magasin og siden Provianteringscommissionens Foranstaltninger gjorde videre private Bestræbelser heri overflødige. I 1808 byggede og udrustede han til Landets Forsvar paa egen Bekostning en Kanonjolle og en mindre Kanonslup. Hans Pengeudlæg under Krigsurolighederne til Kongens og Landets Tjeneste udgjør betydelige Summer; thi hans Kasse stod stedse aaben, naar uformodentlige Udgifter forefaldt, saavel til Søe- som Land-Etaten, Kystforsvaret og andet, og alt uden deraf at beregne noget over de udlagte Summer; kort sagt, han viste sig ved hver Anledning som en troe Kongens og Landets Mand, somholdt det for Pligt at virke alt mueligt til det Almindeliges Bedste." Belønningen kom i form av Kongens Gullmedalje for edel dåd 17. juni 1803, utnevnelse til kongelig agent med justisråds rang desember 1803, og Ridder av Dannebrogs orden 1809.

Gabriel var på flere måter en velgjører for hjembyen. Han tok seg av dens fattig- og skolevesen og var medlem av leseselskaper. Han virket for veivesenets oppkomst, for utvidelse og stadfestelse av Stavangers handelsrettigheter og privilegier, arbeidet for anskaffelse av fyrtårn på Hvidingsø og for tilveiebringelsen av tidsmessige losbåter.

Medlem av flere statlige kommisjoner. Da forliksvesenet ble opprettet 1795, ble han valgt til forlikskommisær som han fortsatte med 26 år inntil sin død - kommisjonen ble holdt hver lørdag i hans hus. Det siste år av sitt liv førte han en omfattende korrespondanse om spørsmålet at Norge skulle få sitt eget handelsflagg, og han har en stor del av æren for at saken ble gjennomført av Stortinget i 1821. Han fikk fornyet tillit som britisk visekonsul 1816, dessuten preussisk konsulatmandatar 1813, og hamburgsk visekonsul 1817.

Igangsatte 1799 byggingen av Ledaals til sommerbolig. Praktbygget sto ferdigstilt 1803, og var siden sete for en pompøs selskapelighet. På Ledaal opparbeidet han en betydelig boksamling, hadde en numismatisk samling, en etnografisk samling og en samling av gamle dokumenter og diplomer. Mye av dette har funnet veien til museer, universitetet og Riksarkivet. Han hadde svært dårlig helse, spesielt led han av blæresten.

Ved valget til Eidsvoldsforsamlingen var det et lengre sykeopphold som hindret ham fra å stille som kandidat. Innvalgt som Stavangers stortingsrepresentant 1815, men avsto fra vervet. Likevel hadde han et medfødt godt humør, han har vært en fortrinnlig selskapsmann og avholdt i sine omgivelser. Hans stilling bragte ham også uvenner, og det forekommer enkelte uttalelser som tyder på at han med sitt noe avmålte, selvsikre vesen kunne virke mindre sympatisk på fremmede.

Ved hans bortgang ble "Jacob Kielland & Søn" regnet som landets førende handelshus. Begravelsen ble gjennomført i en overmåte pompøs seremoni. Det finnes flere etterlatte silhuetter, og ett oljeportrett antagelig fra 1787.
 
182
Ove Kristian Roll 1906-1979
Ove Kristian Roll 1906-1979
Artium 1926, cand. jur. 1930.

Advokatfullmektig hos sin far 1931-32.

Kst. dommerfullmektig i Nord-Hordland 1932.

O.r.sakfører 1933.

Dommerfullmektig i Sunnhordland sorenskriverembede 1933-34.

Egen sakførerforretning i Bergen fra 1934.

Han ble i 1937 sekretær i Bergens Handelsforenings fiskerigruppe og Norges Tørfiskeksportørers Landsforening, i 1938 sekretær i Saltsildeksportørenes Landsforening, i 1941 adm. direktør i Norges Tørfiskeksportørers landsforening, i 1945 sekretær i Islandssildeksportørenes Landsforening, og i 1948 adm. direktør i Saltsildeksportørenes Landsforening. Han er for øvrig sekretær i de respektive varegruppers eksportutvalg. Har vært medlem av en del offentlige komiteer i fiskerinæringen.

Han var 1939-45 formann i Bergens roklubb, 1948-49 formann i Norges Roforbund, 1950 formann i Nordisk Roforbund, og 1956-57 president i samme forbund. Æresmedlem av Bergens roklubb. Innehar gullmedaljer eller ærestegn fra Norges, Danmarks, Sveriges og Finlands roforbund.
 
183
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911
Student 1862, cand. theol. 1868.

Oppholdt seg etterpå, vesentlig av helbredshensyn, noen år i Zulu hos broren Jan Olaus, og fungerte da bl.a. som sekretær hos biskop Schreuder.

I 1871 vendte han tilbake til Norge, og ble 1872 res. kap. i Ramnes.
Ble 1876 sogneprest til Rollag, 1882 sogneprest til Tinn, og 1883 tillike prost i Telemark østenfjeldske prosti.

1890 utnevntes han til sogneprest i Flekkefjord og senere til prost i Flekkefjord prosti.

20. desember 1893 ble han sogneprest til Asker.

Han utga 1877 reiseerindringer fra Zululand og 1874 "Dr. Erik Pontoppidans gudelige advarsel mod Separatister og Sværmere". Han har dessuten skrevet endel mindre artikler i Luthersk Ugeskrift samt korrespondanser til Stavanger Amtstidende.
 
184
PDF-FIL: Fant novelle om Kitty Kielland
PDF-FIL: Fant novelle om Kitty Kielland
Fant novelle av Kitty Kielland

(Christine) Kitty Lange Kielland 1843-1914
 
185
Per Halstein Nielsen
Per Halstein Nielsen
Sønn av prost Lauritz Nielsen, f. 25.11.1912, d. 24. desember 1995, og h. Marit Helmine Orset, f. 23. desember 1916.

Artium 1968, misjonsskolen i Stavanger, cand. theol 1975.

Sogneprest til Smøla, Furnes, Stiklestad. Prost.
 
186
Per Thommesen 1924-2012
Per Thommesen 1924-2012
Sønn av elektriker Thomas Elias Thommesen, f. 14. desember 1897, g. 29. desember 1923 Bergliot Sanna, f. 18. april 1898.

Artium 1944.

Diplomingeniør fra Norges Tekniske Høyskole 1949.

Var et år ansatt i konsulentfirma i Oslo, senere i firmaet Astrup & Aubert samme sted.

Ledet 1956 for dette firma et større damanlegg i Sauda.

Per har også en datter Viktoria Vingsnes Thommesen født 22/6 1999.
 
187
Peter Daniel Hofflund
Peter Daniel Hofflund
Sønn av kjøpmann Daniel Hofflund, f. 18. juli 1792, d. 14. april 1825, g. 29. mai 1819 Lucie Benedicte Bugge, f. 6. mars 1794, d. 9. mai 1873.

Student 1840. Cand. theol. 1845.

Ble derpå huslærer hos Gabriel K. Kielland. Personellkapellan i Tingvoll 1847 og i Trondhjem 1852. Sogneprest i Bjørnør 1864, sogneprest i Ytterøy 1872. Prest ved Hospitalet og de Angelske stiftelser i Trondhjem 1879-1905.
 
188
Peter Olson Kielland
Peter Olson Kielland
Bodde på gården Midbø i Sogndal.
 
189
Prester i Den norske kirke og andre teologiske kandidater.
Prester i Den norske kirke og andre teologiske kandidater.
Lars Erlend Kielland 1973-

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022504041
 
190
Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen.
Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen.
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911

Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen
Paul Gabriel Theodor Kielland 1968


 
191
Reidun Borthen
Reidun Borthen
Middelskoleeksamen1924.

"Småsøster" på rekonvalesenthjemmet "Godthåp" i Bærum 1925-27.

Etter kortvarig vikariat samme sted og ansettelse ved Trondhjems Adresseavis ble hun i 1928 sykepleieelev ved Ullevål sykehus.

Ferdig utdannet 1931.

Arbeidet ved sykehus i Bærum og Trondhjem, hadde et tre måneders vikariat som menighetssøster på Frøya, og var senere i privatpleie.
 
192
Reidunn Kielland
Reidunn Kielland
Gikk folkehøyskole 1933-34.

Var derpå ekspeditrise i Orkanger til 1940.
 
193
Rolf Harris Munch Kielland 1884-1959
Rolf Harris Munch Kielland 1884-1959
Eksamen fra High School 1902.

Etter langvarig sykdom og en større operasjon oppholdt han seg 1908-12 ved amerikas vestkyst, beskjeftiget med forskjellig arbeide.

Bachelor of Laws (cand. jur.) fra Pennsylvania universitet 1913.

Praktiserte til 1921 som sakfører i Doylestown, Penn.

Tjenestegjorde 1916-17 ved den meksikanske grense som kaptein i Nasjonalgarden, var senere en tid ved kystartilleriet. Leilighetsvis defensor ved krigsretten.

Han ble 1922 ansatt som juridisk medarbeider i Federal Trade Commission (en offisiell institusjon som har til oppgave å overvåke håndhevelsen av trust-loven og handelsrådgivningen forøvrig).

Fra 1928 sjef for Federal Trade Commission's New York kontor, med distrikt omfattende samtlige New England stater samt statene New York, New Jersey og Pennsylvania, og med et personale på ca. 50 personer, derav halvparten jurister.

Tok avskjed ved oppnådd aldersgrense 1954, og ble ved sin fratreden gitt "Official Commendation for Distinguished Service".
 
194
Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 2
Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 2
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 2: Paul Gabriel Theodor Kielland 1989

 
195
Rollag og Veggli herreds historie 1814-1914.
Rollag og Veggli herreds historie 1814-1914.
Paul Gabriel Theodor Kielland 1843-1911

Prester i Rollag efter 1814: Paul Gabriel Theodor Kielland 1914

 
196
Ruth Berg
Ruth Berg
Datter av skipsreder Thorvall Berg, f. 25. september 1866, d. 11. februar 1954, og h. Cathrine Hansen, f. 9. februar 1874, d. 28. januar 1924.

2 barn i første ekteskap.

Gift 2nen gang med Johannes Engebretsen, kaptein.
 
197
Ruth Kielland 1915-2010
Ruth Kielland 1915-2010
Reiste til Amerika 1926, har siden vært gjentatte ganger på besøk i Norge.

Etter at første ekteskap var oppløst var hun ansatt i en hatteforretning til 1949, har siden praktisert som sydame, omkring 1970 i Seattle.

Hun studerte sang i Oslo og Pasadena, og har leilighetsvis sunget offentlig.
 
198
Selvportrætter og andre Portrætter : Gyldendalske Boghandels Katalog 1901.
Selvportrætter og andre Portrætter : Gyldendalske Boghandels Katalog 1901.
Jens Zetlitz Kielland 1873-1926

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708059
 
199
Sigurd Albert Arnesen
Sigurd Albert Arnesen
Sønn av gårdbruker Arne Jørgensen, f. 23. juni 1896, og h. Johanne Johansen, f. 2. juni 1895.

Har gjennomgått styrmanns- og skipperskole.

Var 2.styrmann, senere 1.styrmann på M/T "Melanie".

Fra 1955 1.styrmann på M/T "Morgenen".
 
200
Sina Kristina Haaland 1879-
Sina Kristina Haaland 1879-
Datter av Erik Eriksen Haaland, født 1857 og hustru Rackel Olsdatter Tjensvold, født 1854.

Fikk nok ett barn utenfor ekteskap i 1908, jenten, Oda døde i 1911.

Giftet seg 1. Januar 1911 i Hetland Kirke med Magnus Hommestad hvorav sønnen Jan, født 1904 fikk sitt etternavn. Ekteparet fikk en rekke barn og alle ble døpt i Hetland Prestegjeld såvidt vi kan se.

Navnevariasjon mellom å hete Sina Kristina (Døpt) og Sina Kristine.
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.