Notater


Treff 1,951 til 1,979 av 1,979

      «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40

   Notater   Linket til 
1951 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Knut Boe (I287)
 
1952 Var dels guvernante, dels stelt huset for foreldre og søsken.
Var 1954 bosatt i Blaker.
Ugift. 
KIELLAND, Gabrielle (Ella) (I338)
 
1953 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. HEGLI, Ragnhild Odine Kielland (I1395)
 
1954 Var en tid kontordame ved Bryn-Halden Tændstikkefabrikk.
Omkom ved en flyulykke i Alaska sammen med sin svigerdatter..
3 barn. 
FRIELE, Aslaug Kielland (I1039)
 
1955 Var en tid til sjøs.
Drev senere kioskhandel, først i Trondheim, fra 1956 i Oslo.  
KIELLAND, Ivar Edvin (I1315)
 
1956 Var etter endt skolegang 1870 et år på handelskontor i Bergen, og deretter til høsten 1872 hos sin onkel, brukseier, stortingsmann J. R. Krogness på dennes gård Karlslyst i Hommelvik for å forberede seg til landbruksskolen.1873-75 elev av Aas høyere landbruksskole, derpå agronom og fullmektig på Karlslyst, som han 14. oktober 1885 kjøpte tillike med underbrukene Høiby, Lien og Næstrand i Hommelvik, Strinda prestegjeld, og Kjelsætaunet i Stjørdalen, - samlet s
kyld mark 56,14. Han måtte imidlertid igjen selge gården 1912 på grunn av uheldige spekulasjoner.
Var siden bosatt i Trondheim som forretningsmann.
Han ble 1891 representant og 1893 viseordfører i Malvik kommunebestyrelse. Var mens han bodde i Hommelvik direktør for Strindens Sparebank, åstedsforlikelseskommisær, kirkeverge.  
KIELLAND, Jacob de Rytter (I1176)
 
1957 Var etter middelskoleeksamen ansatt i sin fars forretning.
Drev senere i mange år "Vardøhus Mineralvannfabrikk" og hadde en del agenturer. 
BORTHEN, Harald Knoff (I1257)
 
1958 Var fører av en koff eller annet mindre fartøy, hvormed han kom inn til Christiansand og døde der.
Ugift. 
KIELLAND, Laurs Smith (I1403)
 
1959 Var gift en kort tid, men ekteskapet ble oppløst. Hun brukte sitt pikenavn. KIELLAND, Kirsten Cäcilie (I1479)
 
1960 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Kitty Lange (I1435)
 
1961 Var i 1730 ugift KIELLAND, Anne Lauritzdtr. (I243)
 
1962 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ABRAHAMSON, Leif Kielland (I764)
 
1963 Var meget musikalsk. Fikk som ung pike pianoundervisning i Berlin.
Gjorde tjeneste som organsist i Tune mens de var bosatt der.
Hun var sterkt interessert i misjonsarbeidet, og var 1920 blant stifterne av Misjonsskolen for Kvinner, Kristiania.
2 barn. 
SCHREINER, Gabrielle (Gabel) Bugge (I693)
 
1964 Var noen tid på kontoret hos byfogden i Stavanger og derefter hos sorenskriveren i Søndhordland.
I 1828 kom han til Christiania og tok 1830 (1831?) norsk juridisk eksamen, hvorefter han ansattes i finansdepartementet.
I november 1835 blev han sendt til Trondhjem for å ordne affærene ved skattefogedkontoret, og fungerte derefter i 11 år som skattefoged.
Var 1847 - 48 kst. politimester i Trondhjem. I november 1842 ble han revisor ved Norges Banks hovedkontor i Trondhjem, og overtok 1. mars 1849 posten som bankens kasserer, hvilken stilling han innehadde til sin død.Han var i en årrekke inntil 31. desember 1880 direktør i Trondhjems Sparebank, og vedble deretter inntil sin død å stå som en av bankens 50 forstandere. Han eiet gården Kongens gt. 66 i Trondhjem og kjøpte 1851 en liten eiendom "Fridarheim"
i Steenbjerget, som han beplantet og benyttet som sommeroppholdssted. "Han havde et overmaade let og godt Humør, og var almindelig bekjent som en jovial Mand".  
KIELLAND, Gabriel Kirsebom (I868)
 
1965 Var skipper for Jan Kielland.
Ugift. 
HIORT, Hans Lauritzen (I240)
 
1966 Var sykelig, og måtte holde seg til hjemmet.
Bodde først hos foreldrene, senere hos sin søster Charlotte, hvor hun som den kjære "Moster" hadde et rikt virkefelt.
Ugift. 
WINSNES, Marie (I384)
 
1967 Var sykelig. Beskjeftiget seg en del med snekring.
Ugift. 
HOFFLUND, Theodor (I361)
 
1968 Ved kgl. reskript av 15. juni 1787 fikk hun bevilling til at de arvemidler som måtte tilfalle henne etter hennes familie måtte forbli under hennes egen rådighet og bestyrelse, med tiltagen verge. Som enke bodde hun i "Forberedelsen" i øvre
Strandgade, et hus tilhørende broren. Landstedet "Holmegenæs" var overlatt henne på livstid.
Hun synes i en del av sitt liv å ha lidt meget av tungsindighet. Fra hennes gamle dager erindres hun som en intelligent, sterkt religiøs kvinne.
4 barn, hvorav en levde opp. 
SMITH, Margaretha (I409)
 
1969 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Camilla (I2073)
 
1970 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Morten Henrik (I1101)
 
1971 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Cecilie (I3444)
 
1972 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KAARBØ, Mari (I3484)
 
1973 Vokalist i rockebandet "Jennifer Peach" 2005-2008-. FRANKLIN, Christian Nicholas Keyworth (I3360)
 
1974 Vokste opp i Bergen. Et møte med Harriet Backer ga henne mot til å satse på kunstnerkarrieren. Begynte hun som elev på Kunstakademiet under professor Axel Revold 1929. Bosatt i aris 1993-47, New York og Washington 1952-58, København 1960-8
1.
I utpreget grad kolorist.
Holdt sin første separatutstilling i Paris 1937. Flere separate tekstilutstillinger, i Bergens Kunstforening 1973. Spesialisert i håndmalte silkeskjerf.
Bosatt på Lillehammer fra 1983.Hennes siste utstilling var i Lillehammer Kunstforening våren 1987, med malerier fra 1950 til 1970. Maleriet "Triste nuage" ble innkjøpt av Bildende kunstneres styre. Opprettet 1984 Unni Kiellands legat til støtte for unge, begavede malere. 
KIELLAND, Unni Elinor Hovland (I1437)
 
1975 Vokste opp på Voss.
Studerte til arkitekt ved NTH 1948-52. Formann i Studentersamfundet.
Ansatt i arkitektfirmaet Nils Holter, hvor han var med på fullførelsen av Kringkastingshuset på Marienlyst og ombygging av Stortinget. Engasjert i oppførelsen av Oslo rådhus.
Deretter ansatt i Norconsult AS.
Var i flere år leder for Norconsults kontor i Addis Abeba, hvor selskapet hadde store oppdrag, bl.a. Justispalasset og Keiserinne Zauditus hospital. Han var samtidig norsk konsul.
Ble assisterende prosjektdirektør for Norconsult i Zambia med design og byggeledelse for 50 skoler spredt over hele landet.
Var dels arkitekt og dels bygelder for Norconsults anlegg på Høvik og Kjørbo i Bærum.
I sine siste 20 år var han engasjert i restauringen av Kjørbo gård, der familien fikk anledning til å bo i en sidefløy.
Døe brått på feriereise til Den tsjekkiske republikk. 
ASKELAND, Arne (I1428)
 
1976 Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Geirr_Tveitt

Store Norske Leksikon

http://snl.no/Geirr_Tveitt

Norsk Biografisk Leksikon

http://nbl.snl.no/Geirr_Tveitt
 
TVEITT, Geirr Larsson (I3272)
 
1977 William Absalon Pedersen Beyer
, f. 2. september 1865 i Bergen. Agronom fra Buddes
landbruksskole, Østråt på Jæren. Utvandret til Amer
ika 1887. Bosatte seg i Thurston County,
Washington, på farmen ”Fredens bolig”, som han selv
ryddet, og hvor han drev hønseavl.
Død 7. april 1953 i Tacoma.
G. 3. juni 1896 i Tacoma Marie Magdalena Magelssen
, f. 15. april 1875 i Onsøy.
Dtr. av gårdsbestyrer, senere farmer Jens Christian
Meinich Magelssen, f. 28. juni 1843, d. 23.
juni 1931 og h. Thora Marie f. Magelssen, f. 19. ju
li 1853, d. 11. september 1920.
1 barn. 
BEYER, William Absalon Pederson (I921)
 
1978 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Arne Brostrup (I39)
 
1979 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Elena (I3225)
 

      «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40