Gabriel Kielland

Gabriel Kielland

Mann 1864 - 1938  (73 år)

 

Gabriel Kielland 1864-1938

Offiser i Marinen 1884, premierløytnant 1887, premierløytnant av første klasse 1893, kaptein 1896, kommandørkaptein 1903, kommandør 1910.

Vant en prisoppgave oppsatt 1889 av Sjømilitære Samfund.

Våren 1889 til sommeren 1891 i britisk orlogstjeneste.

Var i 1892 i Essen som assistent hos Marinens tøymester for å besiktige og motta artillerimateriell, og 1893 i Bofors i lignende oppdrag.

Kontrollerte 1897 kanoner til P/S "Harald Haarfagre" i Newcastle.
Deltok samme steds i mottagelsen av P/S "Eidsvold" 1901.

Underviste i sjøkrigsskolen i sjømannskap, sjøkrigshistorie og sjøtaktikk. Var 1897-98 første inspeksjonsoffiser der.
Tjenestegjørende offiser i Marinens Generalstab 1898-1900.

Første ekvipasjemester ved Carljohansvern verft 1901-02.

Deltok 1902-05 med admiral Børresen, admiral Klintberg og kommandørkaptein Klint i utarbeidelse av signalbøker og taktiske forskrifter, og arbeidet i den anledning våren 1903 og 1904 i den svenske flåtens stab.

Sjef for en lang rekke orlogsfartøyer, fra torpedobåten "Oter" 1893 til panserskipene "Norge" og "Eidsvold" 1906-07, P/S "Eidsvold" 1908, og kanonbåten "Frithjof" som kadettskip 1909.

Sjef for sjømilitære korps' depotkompani 1902-07 og for Håndverkskorpsets depotkompani 1908-09.

Sjef for sjømilitære korps 1910-26, og som sådan sjef for de samlede utdannelsesanstalter for underordnet personell.

Sjef for torpedoskolen og torpedobåtavdelingen 1910-12, for panserskibsavdelingen 1913-14.

Under nøytralitetsvernet under første verdenskrig sjef for P/S "Tordenskjold" aug. 1914-mai 1917, deretter midlertidig sjef for første sjømilitære distriktskommando under Admiral Sparres fravær på Stortinget, inntil 1919.

Overadjutant hos kongen 1919-22.

Ledet befalsøvelser ved Bergen 1922.

Midlertidig sjef for admiralstaben 1925-26.

Møtte 1911 med P/S "Norge" på Spithead i anledning av kong Georg V's kroning. Medlem av Hortens bystyre 1910-13 og 1916-19.

Var i lang tid formann i styret for Barneasylet i Horten, og for Sjømenns Leseværelse, drevet av Sjømenns Kristelige Forening, som han gjorde meget for.Anerkjent som en meget dyktig sjømilitær, og ble meget benyttet til spesialoppdrag. Han søkte imidlertid avskjed fra Marinen 1926, før oppnådd aldersgrense, da han hadde funnet et annet arbeidsfelt, som etterhvert fanget hans fulle interesse: han utarbeidet 1919 etter anmodning av Norges Rederforbund planer for skoleskipsutdannelse av sjømenn, og førte 1923-34 skoleskipet "Statsraad Lehmkuhl" for Bergens Skoleskibsinstitusjon. Hans planer er siden i hovedtrekkene blitt benyttet ved skoleskipsutdannelsen, bare med de justeringer og tillegg som utviklingen har gjort ønskelig, og har vist seg utmerket. "Det var hele tiden bare en mening om kommandør Kielland, som den ideelle leder for oppøving og opplæring av unge, uerfarne sjøgutter, besetning og offiserer", skriver sekretær for Bergens Skoleskibsinstitusjon.

Ridder av St.Olavs Orden, Fortjenestmedaljen av første grad, HaakonVII jubileumsmedalje, Br.G.V. Kr.med., Off.Fr.Æ.L., N.Or -N.O., R.S.W.O.

Som erkjentlighet for sin innsats for opplæring av sjømenn, fikk han fra 1934 fri reise med skip, tilhørende norske redere, og benyttet seg av dette i stor utstrekning. Bl.a. var han et par ganger gjennom Panamakanalen og nordover langs Amerikas Stillehavskyst, videre rundt Afrika til Kina og Japan. På en slik reise døde han i Sevilla, Spania, og ble begravet der.Linket tilGabriel Kielland

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.