BRG-KORSKIRKEN RESK-A01 (1826-1843)Kildeinformasjon