ROG-DOMKIRKEN I STAVANGER KLOK-B09 (1850-1858)Kildeinformasjon