ROG-DOMKIRKEN FRUE I STAVANGER KLOK-B07 (1791-1813)Kildeinformasjon