Notater


Treff 201 til 250 av 1,979

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KNUTSEN, Hans Christian (I2142)
 
202 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Jan (I1605)
 
203 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Lise Nathalia (I871)
 
204 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Jon Erling (I3482)
 
205 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Harald Martin (I1202)
 
206 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Espen Nielssøn (I2064)
 
207 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Trine Danielsen (I1916)
 
208 Ansatt i Elkem 1975, bosatt i Oslo. KIELLAND-TORKILDSEN, Nicolai (I2059)
 
209 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Thomas (I1899)
 
210 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Jan Axel Bastviken (I2128)
 
211 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Jadwiga Antonia (I1912)
 
212 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. ENGEBRIGTSEN, Birger (I3080)
 
213 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Linda Marie (I3328)
 
214 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Per Morten (I3362)
 
215 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND-BRANDT, Jørgen (I1678)
 
216 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Eli Jorun (I1389)
 
217 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. MELBY, Kine (I3307)
 
218 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Celia Elisabeth (I2134)
 
219 Ansatt ved Trondheim Loss og Lastekontor. KIELLAND, Karl Olav (I1306)
 
220 Ansatt ved Trondheim Losse og Lastekontor.
Druknet i Trondheimsfjorden. 
KIELLAND, Knut Arne (I1307)
 
221 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. BONAFEDE, Cecilie Wiborg (I1633)
 
222 Antatt oppholssted: München KIELLAND, Christine Lange (I63)
 
223 Antok slektsnavnet Kielland-Brandt ved kgl. bevilgning av 30. november 1948.
Han ble student 1902.
Cand. polyt. 1908.
Ingeniør ved Maribo sukkerfabrikk 1909.
Ansatt 1911 ved en telefonfabrikk i Wien, i dens avdeling for radiotelegrafi.
Ingeniør ved radiotelegrafifirma i København 1913.
Ansatt 1918 som ingeniør ved de Danske Statsbaner, hvor han fra 1951 var avdelingsingeniør ved D.S.B.s maskinverksteds laboratorium i København til han gikk av ved oppnådd aldersgrense 1954.
Avløser ved tilsynet med radiostasjoner i handelsskip. Fra 1928 skipssynsmann for radio. Har skrevet en del artikler i dag- og ukeblad om aktuelle spørsmål i rettsmoralsk belysning. Ridder af den Danske Dannebrogs Orden. 
KIELLAND-BRANDT, Christian August Fredrik (I1005)
 
224 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. BØRSTAD, Vidar (I1977)
 
225 Arbeidet praktisk i bygningsfaget i Christiania og fra 1888 i Kiel og Altona.
Avgangseksamen fra Baugewerbeschule i Eckernförde 1891, studerte deretter et semester ved München Polytechnicum.
Etter å ha arbeidet som byggeleder ved oppførelsen av flere offentlige bygninger (Vålerengen skole, Hamar jernbanestasjon m. fl.), fikk han borgerbrev som murmester i Christiania 1894 under firmanavn "Gustav B. Kielland".
I 1925 opptok han sønnen Arne i firmaet, hvis navn ble endret til "Kielland & Sønn".Han har vært medlem av Oslo brannstyre i en treårsperiode, og av skattetakstnevndene for Oslo 1910-40. Formann i styret for murmestrenes forenings hjelpefond 1923-50, formann i direksjonen for håndverkernes stiftelse "Alders Hvile" 1931-49.
Var 1932-43 første varamann til styret for Kjøbmannsbanken, og i en årrekke nestformann i representantskapet. Medlem av forstanderskapet i Den Norske Kreditbank 1941-43, og av forstanderskapet i Håndverkernes Sparekasse 1933-42.  
KIELLAND, Gustav Blom (I715)
 
226 Arbeidet på assuransekontor i Kristiania fra 1919, i London 1920-22, i Hamburg 1923.
Praktisk utdannelse som trelastmann 1923.
Disponent for firmaet "R. Amundsen & Co AS" i Oslo. 
PIENE, Reidar (I2455)
 
227 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. KIELLAND, Hilmar Kristian (I1324)
 
228 Arkitekt fra Glasgow University og fra akademi i Stockholm.
Hadde firmaet "Piene & Zahl" fra 1930. 
PIENE, Einar Gustav (I2457)
 
229 Arkitekt fra Statens arkitektkursus 1961.
Eget firma i Oslo. 
KIELLAND, Per Arne (I738)
 
230 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. SMITH-KIELLAND, Ingvald Alain (I2228)
 
231 Artium 1868. Premierøytnant i landvernet 1871. Bankmann fra 1871, 1877-81 som sekretær i Christiania Bank og Kreditkasse. 1882-99 sjef for Skiensfjordens Kreditbank som han opparbeidet til en av de største kredittinstitusjonene utenfor Christiania. Han fikk opprettet Centralbanken for Norge 20. november 1899 (forløperen til Norges Bank) der han senere var direktør. Han spilte en avgjørende rolle i forbindelse med å sikre statsfinansene før oppløsningen av unionen med Sverige
1905. Hans bidrag i forhandlingene om Svalbard var også avgjørende for å sikre området som norsk territorium. Medvirket til opprettelse av Islands Bank i Reykjavik 1904.

Stifter og første formann av Skien og Telemarks Turistforening 1893, senere æresmedlem.  
KIELLAND-TORKILDSEN, Nicolai (I2054)
 
232 Artium 1900, cand jur. 1906.
Begynte som journalist i Verdens Gang 1907, senre teater- og litteraturanmelder i Verdens Gang og Tidens Tegn.
I 1914 ble han redaksjonsekratær i Dagbladet, og sjefsredaktør samme sted i 1915.
1928 - 1930 sjef for Nationalteateret, 1930 - 1954 igjen sjefredaktør i Dagbladet.
Utgitt Sigurd Bødtkers teaterartikler i to bind, skrev biografi over Knut Hamsun 1919, og biografi over Gunnar Heiberg 1950.
Politisk hørte han hjemme aller ytterst på Venstre radikale fløy, og hans kamp mot partiledelsen, nesten uansett hvem som personifiserte den, var både intens, aggresiv og kompromissløs. 
SKAVLAN, Einar Kielland (I68)
 
233 Artium 1900.
Secondløytnant 1901.
Eksamen ved Trondhjems tekniske læreanstalt 1904.
Etter å ha praktisert på verksted reiste han til Amerika, hvorfra han etter to års praksis i den maskintekniske bransje vendte tilbake for å overta ingeniørstilling i A/S Sydvaranger, inntil 1913.
Var ca. 2 år ved Ila smelteverk i Trondhjem, ansatt 1916 ved Norsk trærørkompani.
Engasjertes 1923 av Sir W.G. Armstrong, Withworth & Co., London, som byggeleder ved de store kraftanlegg ved Deer Lake, New Foundland.
Levde i Oslo som selvpensjonist. 
KIELLAND, Gabriel Kirsebom (I783)
 
234 Artium 1901, derpå en tid huslærer hos sogneprest Greve i Hamarøy.
Bygningsingeniør fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1905.
Arbeidet som ingeniør for firmaer i Chicago 1906-08.
Ble 1908 ansatt i Norges Statsbaner, hvor han først tjenestegjorde ved hovedstyret, og fra 1911 ved anlegget av banen Otta-Dombås, i Noragutu og Raumabanen.
Arbeidet fra 1918 ved Kristiania Østbanestasjons utvidelse, fra 1919 som byggeleder.
Stipendiereise 1920 til England, Frankrike, Sveits og Tyskland for å studere anlegg av stasjoner og elektriske baner.
Var 1925 i Sverige og Danmark i offisielt oppdrag for å studere spesielle stasjonsarrangementer.
Fortsatte som avdelingsingeniør ved Østbanenes utvidelse til han 1935 ble anleggsleder ved Flåmsbanen.
Arbeidet så fra 1942 med forarbeider til jernbane mellom Gjøvik og Lillehammer og mellom Torpo og Lillehammer, til han 1947 ble overingeniør ved anlegget av Nordlandsbanen mellom Mo i Rana og Bodø.Sluttet etter oppnådd aldersgrense i 1951. Har siden vært teknisk sakkyndig hos sjefen for sivilforsvaret. Har særlig arbeidet med fjellanlegg for sivilforsvaret og offentlige tilfluktsrom. Har i den anledning besøkt så å si samtlige byer o
g tettbebygde strøk i landet.Han var 1920-25 formann i jernbaneingeniørenes avdeling av Norsk Ingeniørforening. var medlem av Ingeniørforeningens hovedstyre, foreningens representant i Embedsmennenes fellesutvalg, og dettes viseformann, alt til 1935, da han forlot Oslo
. Var 1918-35 lærer i matematikk og regning ved Vaterlands tekniske aftenskole. Kongens fortjenstmedalje i gull.  
KIELLAND, Adolph Marcus Baumann (I1347)
 
235 Artium 1902.
Krigsskolen 1903.
Cand. Theol. 1908.
Etter en kortere tid å ha bestyret soldaterhjemmet på Voss, ble han 1909 sjømannsprest i Gulfhavnene, med bopel i Mobile.
Ble 1916 tredjeprest i Skjeberg, men måtte året etter slutte i prestegjerningen på grunn av sykdom.
Senere bosatt ved Halden. 
KIELLAND, Andreas Hauge (I905)
 
236 Artium 1905, cand.jur. 1910.
O.r.sakfører. Bankmann, først 2 år i Bergen, derpå 2 år ved Crédit Lyonnaise i Paris.
Kom hjem ved verdenskrigens utbrud 1914. Fikk stilling som kontorsjef ved et oljefirma hvor han også måtte overta bokholderiet.
Opprettet 1916 A/S Bergens Revisjonsinstitutt, hvis adm. direktør han siden var.Statsautorisert revisor 1936. Fra 1930 formann i styret for A/S Kulkompagniet af 1871. Formann i Bergensgruppen av Norges Statsaut. Revisorers forening 1935 - 36, varaformann i Norges Statsaut. Revisorers Landsforening 1941 - 45, medlem av
samme forenings responsumutvalg fra 1945 og varaformann i dette fra 1947. Har deltatt i kongresser for statsaut. revisorer i Oslo 1946, København 1950 og Helsingfors 1954. Har idrettsmerket i gull. 
KIELLAND, Jacob de Rytter von Tangen (I1247)
 
237 Artium 1905.
Studerte handelsfag ½ år, var en kort tid på agenturkontor i Bergen, reiste høsten 1906 til England og var et års tid på skipsrederkontor i London.
Var 1909 et år i Algier.
Kom februar 1910 til Genova og begynte å arbeide i et tysk skipsmeglerfirma, gikk senere over i et lignende italiensk firma.
Ble 1919 assicie i skipsmeglerfirmaet Hugo Trumpy i Genova, og var fra 1937 eier av firmaet, som (på 1950-tallet var) blant Genovas største.Han var honorær konsul for Estland 1921 - 38, og fra 1923 finsk vicekonsul, konsul fra 1954. Formann i direksjonen for to italienske aksjeselskaper. Var i flere år formann i Skandinavisk forening i Genova. Formann i kirkerådet for den norsk
e sjømannskirke der. Ridder av St. Olavs Orden, Ridder av den Finske Hvite Roses Orden, R.I.O.M.R. Innehar 2 estniske ordener. 
KIELLAND, Christopher von Tangen (I1246)
 
238 Artium 1905.
Studerte jus til 1910, da han avbrøt studiene av helbredshensyn og reiste til utlandet.
Han oppholdt seg - sammen med sin mor så lenge hun levet - forskjellige steder i syden, og bosatte seg til slutt i Taormina på Cicilia.
Ugift 
KIELLAND, Fritz (I91)
 
239 Artium 1905. Ingeniør. Sekretær i Bergens vergeråd til 1954, da han måtte slutte på grunn av sykdom. HOLM, Ingeniør Jens Zetlitz Kielland (I461)
 
240 Artium 1906.
Eksamen fra Bergens tekniske skole 1906 og fra teknisk høyskole i München 1912.
Var prosjekteringsingeniør i Siemens Schuckert Werke, Berlin, 1912-15, deretter avdelingsingeniør i Brandenburgische Carbid & Elektrizitätswerke, Berlin, til 1918.
Ansatt som planleggingsingeniør i Bureau for Hydro elektrisk og Kjemisk Industri, Bergen, 1918-20.
Deretter ansatt i Dalen Portland Cementfabrik, Brevik, først som avdelingsingeniør, senere som overingeniør, inntil 1946, da han ble adm. direktør for Christiania Portland Cementfabrik, Slemmestad.
Overtok 1949 tilsvarende stilling ved Dalen Portland Cementfabrik. 
KIELLAND, Øivind Kahrs (I1136)
 
241 Artium 1906.
Gjennomgikk Christiania ortghopedisk institutt, og tok i 1908 eksamen som sykegymnast.
Virket en tid som lærerinne i gymnastikk og hadde pasienter i massasje.
Gjenopptok arbeidet som sykegymnast i 1926 ved Bærum kommunale sykehus, en stilling hun hadde til 1953.
Fortsatte senere med privatpraksis.
Formann i Bærum Venstre kvinnelag. Formann i Oslo-avdelingen av Internasjonal Kvinneliga for Fred og frihet. 
ARNEBERG, Aagot Kielland (I466)
 
242 Artium 1911.
cand.med. 1918.
Gjorde 1919 et halvt års tjeneste som marinelege, nedsatte seg så som privatpraktiserende lege på Bryn i Østre Aker. Var kommunelege og skolelege der. 
HAUGE, Olaf (I296)
 
243 Artium 1911.
Etter ansettelse i forskjellige firmaer i Norge (Meråker bruk), USA, Tyskland og Frankrike, vesentlig i trelastbransjen, ble han 1928 lærer i engelsk ved Stavanger Handelsgymnasium.
Overlærer samme sted 1936.
Edsvoren translatør i engelsk fra 1935. Bodde på "Bergene". Han var medlem av styre eller representantskap i Rosenberg mek. verksted, Sigv. Bergesen d.y. & Co og andre industri- og skipsaksjeselskaper.  
KIELLAND, Lauritz Christian (I961)
 
244 Artium 1912. Eksamen ved handelshøyskole i Leipzig 1914.
Ansatt på shippingkontor i Kristiania 1914-15, på skipsmeglerkontor i London 1916-18 og i Paris 1919-21. Var i en agenturforretning i Oslo til 1928, da han startet eget skipsrederi. Var inspektør da han døde 
PETERSSEN, Jon Kielland (I504)
 
245 Artium 1913. Ble straks assistent ved Stavanger museum og 1914 assistent ved Norsk Folkemuseum.
Fikk praktisk utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og ved flere skandinaviske museer.
1917 amanuensis ved Norsk Folkemuseum, og følgende år konservator ved Kunstindustrimuseet i Kristiania.
Tok 1927 den filosofiske doktorgrad over en undersøkelse av "Norsk guldsmedkunst i middelalderen".
Direktør for Kunstindustrimuseet fra 1928 inntil han gikk av for pensjon 1960.
Spesialiserte seg innen to hovedfelter: norsk middelalder og samtidens brukskunst. På Kunstindustrimuseet arrangerte han årlige periodiske utstillinger av moderne brukskunst.Han var 1918 en av initiatvtagerne til Foreningen Brukskunst. Styremedlem i en rekke institusjoner til fremme av håndverk og anvendt kunst, var norsk sekretær i Skandinavisk Museumsforbunds presidium, formann i Norske Museers Landsforbund 1
936-48 og medlem av direksjonen for Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarelse. I mange år var han seremonimester ved Universitetet i Oslo.
Som arving til "Ledaal" fikk han stedet overført til offentlig eie.Foruten sin doktoravhandling har han utgitt bøker og avhandlinger om kunstindustri: "Gammelt sølv i Stavanger Amt" (1918), "Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania" (1924). "Norsk billedvev 1550-1800" (3 bind, 1953-55). Han var fange på Gr
ini 1 ½ mnd. i 1945.
Kommandør av første klasse av St. Olavs Orden, Ridder av Nordstjerneordenen, Dannebrogsordenen, Den franske Æreslegion, Kommandør av Leopold IIs Orden, Kommandør med stjerne av den islandske Falkeorden.

Portrettmaleri av Per Krohg (1957), kunstindustrimuseet.
Terrakottabyste av Sigri Welhaven (1947), kunstindustrimuseet.
Tegning av Pedro gjengitt i VG (1952). 
KIELLAND, Thor Bendz (I509)
 
246 Artium 1914.
Ville bli ingeniør og var begynt med verkstedpraksis i Tromsø da han døde 1915. 
KNOPH, Roald Thorolf (I808)
 
247 Artium 1914. Elektroingeniør fra Norges Tekniske Høyskole 1919.
Ansatt ved Stavanger elektrisitetsverk 1919-26. Reiste da til Canada, og Montreal, hvor han har utført planleggelse av kraftstasjoner og fordelingsstasjoner, bygningsinspeksjon m.m. 
KIELLAND, Johan Lorange (I510)
 
248 Artium 1915.
Eksamen fra Norges Tannlegehøyskole 1921, og er autorisert tannlege.
Ble ansatt ved Kristiania komm. skoletannklinikk 1922.
Ble grepet av tyskerne sammen med sin mann 6. desmber 1944 og satt i fangeleir på Grini til frigjøringen mai 1945.
Fortsatte som skoletannlege til hun 1952 gikk av med pensjon.
Ingen barn. 
MEYER, Ester (I704)
 
249 Artium 1916.
Arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole 1920.
Praksis på arkitektkontor i Kristiania 1921-22, i Berlin 1922-23.
Byggeleder i Kristiania 1923-24.
Startet 1925 egen arkitektforretning i Oslo.Har vært utførende arkitekt for en rekke industribedrifter, så som N.A. Gassacumulator, Den Norske Remfabrikk, Timms Reperbane, alle i Oslo, Fagertun fabrikker, Drammen, m. fl., dessuten for en rekke forretningsbygg, leiegårder og hybelhus i Oslo. Hybelhuset Drammensveien 91 har korsformet grunnplan med sentral trappehall og utvendig kledd med røde forblendingsstein i tegl. Villaen Øvre Ullern terrasse 10 er et funksjonalistisk murhus med tilpasning til østnorsk byggetradisjon. Noen av bygningene ble oppført i hans fars regning. Disse eide han sammen med sine søsken. Han foretok omtrent årlig studiereiser til nabolandene. Var oppnevnt som gårdeiernes representant i Oslo Husleierett, og var takstmann i Den Norsk
e Hypetekforening og Den Østenfjeldske Bykredittforening. 
KIELLAND, Wilhelm Frantz Josef (I718)
 
250 Artium 1916. Husholdningsskole i Stockholm høsten s.å. ELLERTSEN, Ellina von Tangen (I1250)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40» Neste»