Hva er nytt? (siste 50 dagene)


Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Døde ung.
Døde ung.
 
  25 Jun 2022
Tinn
Tinn
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinn_komm.svg 
  25 Jun 2022
Tannleger i Østfold : 1770-1940
Tannleger i Østfold : 1770-1940
Ingvald Borthen 1880-1947

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102800096 
  24 Jun 2022
KIELLAND-38 / Gabrielle Kirsebom Kielland og Dagny Kielland
KIELLAND-38 / Gabrielle Kirsebom Kielland og Dagny Kielland
Beskrivelse: To kvinner, halvfigur. Gabrielle til venstre, Dagny til høyre.

Detaljer

Tittel: Portrett av Gabrielle Kielland m.fl
Skaper: Aune, Peder O. , Kirsten Brandtzæg Giver
Dato: 1904
Dato (Tekst): Juni 1904
Motivtype: Portrett
Omtalt person: Kielland, Gabrielle Kirsebom, f.1884-08-19, Datter av kaptein Kielland
Kielland, Dagny, f.1884-02-26, Datter av Kielland i Nordenfjeldske Dampskibsselskab
Annen fysisk informasjon: Visittkort
Størrelse: 10, 6, cm
Bærende materiale: Papir
Farge/Svart-hvitt: Svart-hvitt
Positiv/Negativ: Positiv
Fysisk plassering: Portrettsamling; Format I: Kielland, Gabrielle Kirsebom
ID 1: PO-013814_01
ID 2: PO-013814
Innkomstår: 1957
Lisens: CC BY-SA 4.0
Dokumentet vises i: Bilde > Portrett
System Control No.: PO-013814_01

https://ntnu.tind.io/record/20495?ln=no#?c=0&m=0&s=0&cv=0&r=0&xywh=-4188%2C0%2C12489%2C6697 
  19 Jun 2022

 
  18 Jun 2022
Minneplate på Ledaal om Kielland, Schiøtz og Zetlitz på Fattigkirkegården.
Minneplate på Ledaal om Kielland, Schiøtz og Zetlitz på Fattigkirkegården.
Foto: Erling Jensen 
  16 Jun 2022
Fattigkirkegården
Fattigkirkegården
https://no.wikipedia.org/wiki/Fattigkirkeg%C3%A5rden_(Stavanger) 
  16 Jun 2022
Axeliane Christine Kielland
Axeliane Christine Kielland
Axeliane Christine Kielland, født Zetlitz 1792-1855 
  15 Jun 2022
Axeliane Christine Zetlitz 1792-1855
Axeliane Christine Zetlitz 1792-1855
Familien Kielland : med dens kognatiske ascendents

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020203048 
  15 Jun 2022
Jens Zetlitz 1761-1821
Jens Zetlitz 1761-1821
Fra boken, Jens Zetlitz, Et tohundreårsminne av Else Breen. 
  15 Jun 2022
Store Norske Leksikon
Store Norske Leksikon
 
  15 Jun 2022
Norsk Slektshistorisk Forening
Norsk Slektshistorisk Forening
https://www.genealogi.no/wiki/index.php/Portal:Hovedside 
  14 Jun 2022
Norsk Kunstnerleksikon
Norsk Kunstnerleksikon
 
  13 Jun 2022
Norsk Biografisk Leksikon
Norsk Biografisk Leksikon
 
  13 Jun 2022
Eugenia Marie Kielland
Eugenia Marie Kielland
Eugenia Marie Kielland 1878-1969

Av Ukjent/NTB Scanpix

https://nbl.snl.no/Eugenia_Kielland 
  13 Jun 2022

Gravsteiner

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Linket til   Sist endret 
Gravstein Frederik Brandt
Gravstein Frederik Brandt
Frederik Christian Steenbuch Brandt 1857-1933

Photo owner: Florence Hastings 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Gravstein Sigurd og Edith Kielland-Brandt
Gravstein Sigurd og Edith Kielland-Brandt
Sigurd Kielland-Brandt 1886-1964
Edith Mary Nissen Solomon 1888-1965

Photo owner: Florence Hastings 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Gravstein Frederik Brandt
Gravstein Frederik Brandt
Frederik Christian Steenbuch Brandt 1857-1933

http://sepper.dk/vaeggerloese/vgl_visbilled.php?img=/vaeggerloese/pics/PICT7728.jpg 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Familiegravsted Kielland
Familiegravsted Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Marie Hiorth Kielland 1851-1917
Dorothea Catharina Wandel Randulf Bull Kielland 1857-1917
Henriette Louise Kielland 1860-1926

Photo owner: Florence Hastings 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Familiegravsted Kielland
Familiegravsted Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Marie Hiorth Kielland 1851-1917
Dorothea Catharina Wandel Randulf Bull Kielland 1857-1917
Henriette Louise Kielland 1860-1926

http://sepper.dk/vaeggerloese/vgl_visbilled.php?img=/vaeggerloese/pics/PICT7730.jpg 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Gravstein Elisabeth Van
Gravstein Elisabeth Van
Elisabeth Van, født Agnes Elisabeth Kielland-Brandt 1919-2014

Photo owner: Florence Hastings

https://www.findagrave.com/memorial/240697097/agnes-elisabeth-van 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    23 Jun 2022
Gravstein Gabriel Kielland
Gravstein Gabriel Kielland
Gabriel Kielland 1871-1960

Photo owner: Lars Snith 
Domkirkegården Lokalisert    18 Jun 2022
Gravstein Sigurd og Edith Kielland-Brandt
Gravstein Sigurd og Edith Kielland-Brandt
Sigurd Kielland-Brandt 1886-1964
Edith Mary Nissen Solomon 1888-1965

http://sepper.dk/vaeggerloese/vgl_visbilled.php?img=/vaeggerloese/pics/PICT7736.jpg 
Væggerløse Kirkegård Lokalisert    17 Jun 2022
Gravstein Jens Kielland
Gravstein Jens Kielland
Jens Kielland 1956-2017

Foto eier: Natascha Kielland 
Vestre Gravlund Lokalisert    15 Jun 2022
Gravstein Jens Kielland
Gravstein Jens Kielland
Jens Kielland 1956-2017

Foto eier: Natascha Kielland 
Vestre Gravlund Lokalisert    15 Jun 2022
Gravstein Jens Kielland
Gravstein Jens Kielland
Jens Kielland 1956-2017

Foto eier: Natascha Kielland 
Vestre Gravlund Lokalisert    15 Jun 2022

Historier

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Fredrik Herford Kielland 1848-1915
Fredrik Herford Kielland 1848-1915
Kadett 1866.

Offiser 9. august 1870.

Secondløytnant i Trondhjemske brigade 1872, forrettet fra 1. oktober s.å. tjeneste som brigadeadjoint og fra april 1876 tillike som brigadeadjutant.

30. september 1876 premierløytnant, 1. januar 1889 kaptein ved 1. kompani av Søndmøre linjebataljon, 5. januar 1895 sjef for 1. kompani av Trondhjems linjebataljon, 22. desember 1896 for 2. kompani av Søndmør landvernsbataljon.

Var fra 1874 bibliotekar i Trondhjems Militærforening.

Medinnbyder til en "Forening for ydelse av begravelsesbidrag til offiserer og civilmilitære embedsmenn i Trondhjemske brigade" stiftet 3. februar 1881.

Han ble 1. august 1874 assistent ved kassererkontoret ved Norges bank i Trondhjem. Avanserte til fullmektig, og ansattes 28. mai 1906 som kasserer samme sted.

Mangeårig formann for Nordenfjeldske avdeling av Norges Røde Kors.

Kongens fortjenstmedalje i gull.

Norges Røde kors' hederstegn. 
  25 Jun 2022
Dagny Kielland 1884-1941
Dagny Kielland 1884-1941
Styrte fra 1924 huset for sin søster Aagot til hun i 1939 fikk plass i Thomas Angels Hus i Trondheim. 
  25 Jun 2022
Willy Kielland Borthen 1919-1942
Willy Kielland Borthen 1919-1942
Gikk ut av gymnaset etter 2.klasse og var ansatt på kontor i Trondheim til 1941, da han ble bokholder i A/S Lettmetall på Herøya ved Porsgrunn.

Omkom ved drukningsulykke i Eidanger.

Ugift. 
  25 Jun 2022
Axel Borthen 1869-1935
Axel Borthen 1869-1935
Utdannet som fotograf i Trondhjem og praktiserte noen år i Vardø, til han ca. 1890 flyttet til Karpbukt, Jarfjord i Sørvaranger, hvor han drev gårdsbruk og landhandel.

Var lam de siste 15 leveår. 
  24 Jun 2022
Jens Zetlitz 1761-1821
Jens Zetlitz 1761-1821
Sogneprest i Kviteseid.

I 1789 utgav han et omfangsrikt bind "Poesier", 1795 "Psalmer og Sange for den norske Bondestand", 1800 "En norsk Høst" m.fl. Hans forsøk i folkelig diktning er belærende og moraliserende etter tidens smak.

Høyest når han i sin naturlyrikk ("Til Vaaren") og i sine selskaps- og drikkeviser. C. N. Schwach utgav "Zetlitz' Samlede Digte" (2 bd., 1825). Hans "Reyse fra Stavanger til Wigedahl" i Aaret 1800 og det landskapsbeskrivende diktet "Egenæs" er utgitt av J. H. Lexow (1968
og 1969). 
  23 Jun 2022
Arne Kielland Borthen 1863-1919
Arne Kielland Borthen 1863-1919
Styrmann. Drev bankfiske fra Vardø. 
  21 Jun 2022
Henrik Martin Borthen 1836-1904
Henrik Martin Borthen 1836-1904
Sønn av Johan Jørgen Borthen, f. 19. mars 1783, eier av Froøene og Halten, d. 30. juni 1851, g. 31. mai 1834 Anna Margrethe Brodtkorb, f. 10. mars 1809, d. 15. februar 1896.

Var handelsbetjent i Trondhjem, senere Tromsø.

Etablerte seg 1860 i Vardø som kjøpmann under firma "Meyer & Co.", senere (1867?) under eget navn.

Dampskibsekspeditør i Vardø. Fra 1879 fransk konsularagent der. 
  20 Jun 2022
Gabriel Kirsebom Kielland 1805-1882
Gabriel Kirsebom Kielland 1805-1882
Var noen tid på kontoret hos byfogden i Stavanger og derefter hos sorenskriveren i Søndhordland.

I 1828 kom han til Christiania og tok 1830 (1831?) norsk juridisk eksamen, hvorefter han ansattes i finansdepartementet.

I november 1835 blev han sendt til Trondhjem for å ordne affærene ved skattefogedkontoret, og fungerte derefter i 11 år som skattefoged.

Var 1847-48 kst. politimester i Trondhjem. I november 1842 ble han revisor ved Norges Banks hovedkontor i Trondhjem, og overtok 1. mars 1849 posten som bankens kasserer, hvilken stilling han innehadde til sin død.

Han var i en årrekke inntil 31. desember 1880 direktør i Trondhjems Sparebank, og vedble deretter inntil sin død å stå som en av bankens 50 forstandere.

Han eiet gården Kongens gt. 66 i Trondhjem og kjøpte 1851 en liten eiendom "Fridarheim" i Steenbjerget, som han beplantet og benyttet som sommeroppholdssted.

"Han havde et overmaade let og godt Humør, og var almindelig bekjent som en jovial Mand". 
  19 Jun 2022
Christian Semb Kielland 1841-1919
Christian Semb Kielland 1841-1919
Student 1859, cand.med. 1867. (1. avd. prae ceteris).

Fungerte en kort tid som distriktslege i Guldalen, praktiserte derpå i Orkdalen inntil 1870, da han nedsatte seg i Trondhjem.

Var somrene 1871 og 1872 lege ved koppelasarettet.

Ble 1. juli 1876 bylege i Trondhjem og 3. februar 1878 tillike offentlig vaksinatør, og var gjentatte ganger kst. stadsfysikus.
Var jernbanelege ved Nordlandsbanen på strekningen Trondhjem - Melhus og ved Merakerbanen inntil Hommelvik.

Ble 15. januar 1875 medlem av det kgl. Videnskapsselskap. Han har skrevet en avhandling: "To tilfælle av Myzoedema Chronicum". (Norsk Magasin for lægevidenskap, 4 rekke II, 590 - 95 og 660 - 61). 
  19 Jun 2022
Karen Kirstine Hansen 1891-
Karen Kirstine Hansen 1891-
Datter av Morten Peder Hansen og Boline Petersen. 
  18 Jun 2022
Ernst Jacob Scheibel 1859-
Ernst Jacob Scheibel 1859-
Sønn av Ernst Carl Scheibel og Amalie Mortensen.

Utdannet i praktisk landbruk på Lystrupgård ved Slangerup 1876-78 og var deretter ett år underforvalter på herregården Sophiendal.

I 1882 kjøpte og overtok han Holmerødgård i Gørløse sogn, Nordsjælland som han siden drev.

Dessuten medeier og bestyrer av en agenturforretning i København. 
  18 Jun 2022
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Datter av overtollbetjent Søren Munch, f. 28. mars 1774, d. 29. august 1865, g. 18. oktober 1811 med Dorothea Catharine Wandal Randulf Bull, f. 28. oktober 1780, d. 17. januar 1861.

Etter sin manns død fortsatte hun hans forretning i Stavanger under firma "L.C. Kiellands Enke". 
  17 Jun 2022
Frederik Christian Steenbuch Brandt 1857-1933
Frederik Christian Steenbuch Brandt 1857-1933
Sønn av sogneprest August Fredrik Brandt, f. 6. september 1815, d. 4. august 1893, g. 20. april 1847 Augusta Charlotte Steenbuch, f. 6. august 1821, d. 18. juli 1903.

Student 1875.

Cand. theol. 1881.

Kap. pro loco i Hammer og Lundby, Sjælland, 1882.

Sogneprest i Væggerløse, Falster, 1885-1928. Prost i Falster Søndre Herred 1903-22.

Ridder af den Danske Dannebrogs Orden.

(g2. 11. august 1922 Maren Marie Hansen, f. 23. juli 1876). 
  17 Jun 2022
Agnes Elisabeth Kielland-Brandt 1919-2014
Agnes Elisabeth Kielland-Brandt 1919-2014
Lisbeth blev nysproglig student i 1938 fra Øregaard Gymnasium, der lå i bekvem afstand fra forældrenes hus på Frølichsvej 37 i Ordrup. Fra nov. 1938 til maj 1939 gik Lisbeth på Silkeborg Husholdningsskole og gennemgik derpå 1939-43 uddannelsen på N. Zahles Seminarium i København til lærerinde.

Hun fik et vikariat på Forskoleseminariet i Vejle 1943-44, og derefter flere vikariater på skoler i Gentofte Kommune og blev til sidst fastansat på Tranegaardskolen i Gentofte med fagene engelsk og håndarbejde. På Tranegårdsskolen underviste hun i mange år. Lisbeth læste engelsk på Københavns Universitet i et par år, til 1.del, men valgte ikke at gå til eksamen.

Lisbeth traf den kinesiske Sai-Chiu Van, sin senere mand, første gang i juleferien 1943. Van boede som studerende på Nordisk Kollegium sammen med en kammerat til hendes storebror Jørgen. Efter en december-gåtur kom Van, Jørgen og kammeraten inden om på Frølichsvej, og de to unge mødtes. Lisbeth og Van blev gift d. 28. marts 1945. Lisbeth og Van fik tre børn: Lissen (født 1946), Bent Caspar (født 1949) og Hemming (født 1956).

Familien boede i Lundingsgade på Østerbro i København frem til ca. 1952, hvor man flyttede til Ordrup Jagtvej. Omkring 1960 overtog familien Lisbeths forældres hus på Frølichsvej i Ordrup nord for København.

Den 9. februar 1953 fik Van og dermed også Lissen og Bent dansk statsborgerskab.

Lisbeth har alle dage været ferm med sine hænder og har både strikket og slebet sten. Derudover har hun i flere årtier gået på vævekursus og havde i en årrække en stor vævestol stående i et værelse på 1. sal i sit hus, hvor hun vævede stof til stolesæder, viskestykker, tasker og gulvtæpper med stor dygtighed.

Lisbeth og Van blev separeret i 1970'erne og senere skilt.

Lisbeth kom på plejehjem i Gentofte ved København, hvor hun døde januar 2014. Hendes urne blev nedsat i familiegravstedet på Væggerløse Kirkegård på Falster. 
  17 Jun 2022
Larsine Frederikke Smith 1810-1832
Larsine Frederikke Smith 1810-1832
Datter av Johan Frederik Smith, kjøpmann i Fredrikshald, f. 22. september 1788, og h. Inger Marie brun, f. 1789, d. 14. februar 1815.

1 barn. 
  16 Jun 2022
Søren Gabriel Schiøtz 1804-1856
Søren Gabriel Schiøtz 1804-1856
Student 1824, cand. jur. 1830. Grosserer og bankkasserer i Stavanger. 
  16 Jun 2022
Jens Jacobsen Bull (Forklaring på hvorfor vi ikke finner Johanna Margaretha hverken døpt eller gift i kirkebøkene fra Time)
Jens Jacobsen Bull (Forklaring på hvorfor vi ikke finner Johanna Margaretha hverken døpt eller gift i kirkebøkene fra Time)
Notater : Time, Lye 154. Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull 91.3k. Tønsbergs Historie bind III, del 2, s.1155.3g.

Jens var prest på Lye 1753-1800. Han var fødd 1718, døypt 17. februar i Tønsberg, der far hans var kjøpmann. Faddere: "Maren sal. Hr. Otto Ørbech's Kirsten Mogens Henrichsen's, Hr. Jens Ørbech, Ejlert Henrichsen, Nicolay Nørholm". Faren var komen frå Danmark og heitte Jacob Jacobson Bull. Mora, Marta Ottesdtr. Ørbech frå Ringebu, var av norsk ætt. Dei hev jamvel i seinare tid funne ut at ho var ætta frå Halvdan Svarte. Jens Bull gjekk på skule i Helsingørog vart student i 1736, cand.teol. 1739. Denne "yngste av Jacobs 12 søner" vart 6.oktober 1742 sett til hjelpeprest hjå Gert Faye i Holt, men da kallet ved Fayes døde vart delt, tok Bull same år avskjed fra menigheten, og reiste til København for å "sollicitere", bestyrte herunder 1752 i 1-1/2 år i vacansen Lyderslev kall på Sjælland. Vigd til prest i 1743. 23.februar 1753 vart han sokneprest på Lye og var komen i kallet før 19.november same år. 2 år seinare 16.september 1755 vart han gift med Akseliane Christine Smith, f.20.9.1737, dotter til stadskaptein og kjøpmann Lauritz Andersson Smith og kona Johanna Margareta Leigh. I 1757 vart han prost, som han var til 1771. Han hev alltid vorte kalla "prosten på Lye". Akseliane døydde 23.november 1762, gravlagd 20.november i open gravstad i koret i Domkyrkja. Dei hadde hatt minst 5 born, av dei var det 3 døtre som vaks opp. Noko seinare vart Jens gift med Kirsten Vincentsdtr. Stoltenberg, Tønsberg (sjå denne). Med henne hadde han 4 born. Jens Bull hadde mykje sorg i huset. Verst var det visst då dei to sønene bleiv i Hinnalands-tjørnet 3. adventssundag 1785. Den andre kona hans døydde 1772. Men alt bar han med kristelegt tolmod.

Når ein leitar etter noko som hev hendt i dei mange åra han var prest, so vert ein ikkje alltid glad med Jens Bull. Kyrkjeboki hans er ei av dei verste bøker ein kan få tak i. Stygt skreiv han og so smått at det mest ikkje er lesande, og det verste er at mange av dei ting ein leitar etter, slett ikkje finst i boka. Han kjende alle folk i bygda, og det leit han på. Det ser ut som han hev vore i kyrkja, døypt born og gravfest lik o.s.v., men ingen ting skrive før han kom heim. Då skulde alt skrivast etter minnet. So gløymde han mange ting, skreiv galne namn og bokførde mange ting soleis at ingen no finn meining i det. Men endå hev han hatt ei makt i kyrkjelyden som ingen annan prestder i soknet. Derfor hev han vorte meir enn ein vanleg pret. Når folk i gamle dagar ville rosa ein prest, so kunne dei aldre gjera betre enn som so:" Det var mest som du skulle høyrt gamle prosten på Lye". Hjå honom søkte folk råd i alle sorger. Han visste råd for alt, og han hadde makt til alt. Mangla dei pengar, so kunne han låna deim. Hadde dei mist ein ting so fekk dei preten til å "syna att". Dei trudde han hadde "Svarteboki", og han hadde slik mannakjennskap at han mest alltid fekk den skuldege til å ganga ved det han hadde gjort. Ein dugande talar må han ha vore. Både bispar og andre let vel når dei hadde høyrt han. Då han vart gamal hadde han jamt hjelpeprest.

Ingen av de 3 sønner nådde voksen alder, men på kvinnesiden har prosten en stor etterslekt av navnene Kielland, Arentz, Scheel, Zetlitz m.fl. To av hans døtre i 1. ekteskap er oldemødre til forfatteren Alexander Kielland. Hans 2 døtre i 2. ekteskap giftet seg med bønder i Lye, og deres etterkommere har delvis opptatt navnet Bull som slektsnavn. Tok avskjed som prest 1800 med 100 rdl. i pensjon av kallet og fikk bruke et stykke av Lye-marken som kaltes Garpestad-slåtten.

Videre fortelles i et brev - dat. 4.1.1887 - fra kirkesanger Vellesen til daværende cand.jur. Marc. Bull:"Om sogneprest Bull gik der mange sagn. Han var begavet med spådomsånd, bl.a. forutså han, at den 7de prest i embedet efter ham skulde opdyrke en større myrstrækning mellem prestegården og Vestly og vilde komme til at ende sine dage i prestegjeldet ligesom ham selv. - Sogneprest Gunnerus (Ditlef Bernhardus Gadbusch Gunnerus, d.1872 på Lye præstegaard) var den 7de prest og han opdyrkede straks, han hadde tiltraadt embedet, omhandlede myrstrækning - og fik først senere høre om spaadommen. Gunnerus døde paa prestegaarden efterat ha tat avsked og besluttet at tilflytte Hamar". - - "En søndag Bull forrettet i annexet Gjæsdal, druknet to av hans sønner ved at flade igjennem isen paa Hinnelandstjernet ikke langt fra prestegaarden. Han merket det paa sig under gudstjenesten, avsluttet denne snarest og reiste hjem. Da man der fortalte ham den sørgelige begivenhet, sa han, at han allerede vidste det".

Barn i første ekteskap som vokste opp:

a. Johanne Margrete, f.21.7.1756, d.31.3.1818, g.m. agent Gabriel Schanche Kielland.

b. Marta Dorothea, dpt. 29.7.1757, d.17.2.1827, g.m. krigskommissar Hans Sigvard Arentz.

c. Maren Elisabeth. dpt. 11.9.1761, d.28.1.1801, g.m. presten Jens Zetlitz.

I andre ekteskap:

d. Akseliane Kristine Jensdtr. Bull (sjå denne), f.1765, konfirmert 1775, g. 7.12.1789 m. Ola Olson Eikeland, Time.

e. Vincents, f.1767, konf. 1779, d. 11.12.1785.

f. Karen Pernille, f.27.3.1769, konf. 1779, g.6.12.1790 ,. Per Torleivsson Tjensvoll. Dei budde på Norheim.

g. Jakob, f. 1771, d. 11.12.1785. 
  16 Jun 2022
Gamlekonsulen Gabriel Schanche Kielland
Gamlekonsulen Gabriel Schanche Kielland
Stavanger Aftenblad 16. Mars 1968 
  15 Jun 2022
Johanna Margaretha Kielland, født Bull 1756-1818
Johanna Margaretha Kielland, født Bull 1756-1818
Datter av Jens Jacobsen Bull, f. i Ly 21. juli 1756, d. i Stavanger 31. mars 1818 og h. Axeliana Christina Lauritzdtr. Smith, f. i Stavanger 20. september 1713, d. der 23. november 1762.

Hun var en elskverdig og meget klok kvinne med et av naturen noe tungt sinn, og utgjorde med et rolig sinn motvekt mot ektefellens livlige planlegging og foretagende. Etter hennes død karakteriserte hennes mann henne slik: "Hun besværede verken Hjerne eller Hjerte med de speculative, de mystiske Religions Sætninger, men desmere baade i Betragtning og Udøvelse den praktiske Religion".

Parken omkring Ledaal, området kalt Hannasdal, var vesentlig hennes verk.

Foruten flere silhuetter ble det laget et miniatyrbilde malt på elfenben. 
  15 Jun 2022
Jacob Kielland 1788-1863
Jacob Kielland 1788-1863
Liksom brødrene ble han oppdratt i Christanis Institut i København 1802-06.

Han trådte inn i farens forretning, og overtok sammen med broren Jonas handelshuset "Jacob Kielland & Søn". Gikk opp til prøve for borgerbrev 12. mars 1821, innvilget 21. juni s.å.

Virksomheten fortsatte tradisjonen med vekt på eksport av trelast, hummer og sild, i tillegg til havarikommisjon og drift av to skipsverft. Innenlands handel og egen krambod fikk avtagende betydning.

Konsularagent for USA 1810 og visekonsul 1830. Da han ikke ville spre et sirkulære som oppfordret til utvandring, ba han seg fritatt for visekonsultjenesten 1863. Hollandsk visekonsul 1815, hamburgsk og preussisk visekonsul 1821, konsularmandatar for Mecklenburg-Schwerin 1824.

14. mars 1821 ble han valgt til forlikskommisær, et verv han beholdt livet ut. Formann for byens representanter fra første gangs valg 24. mars 1821, inntil opprettelsen av formannskap 1837. Var senere i mange år medlem av kommunestyret.

I 1833 arvet han "Ledaal" sammen med broren. Huset ble benyttet som sommerbolig.

Han spilte i sin ungdom fløyte og klaver.

Allerede tidlig begynte han å lide av en øyensvakhet, som etter hvert vanskeliggjorde enhver lesning og skriving.

Han var naturlig nøktern men med farens intensitet og arbeidsånd, helt igjennom et arbeidsmenneske, til det ytterste samvittighetsfull og plikttro og dertil utrustet med en sjelden klar forstand.

Han var broren Jonas' enearving og døde som en av Norges rikeste.
Det ble laget flere portretter av ham, og en gravering utført i København 1806 av Joh. Senn. 
  15 Jun 2022
Axeliane Christine Kielland, født Zetlitz 1792-1855
Axeliane Christine Kielland, født Zetlitz 1792-1855
Datter av Jens Zetlitz, f. 26. januar 1761 i Stavanger, d. 14. januar 1821, lyriker og sokneprest i Vikedal og senere Kviteseid, og h. Maren Elisabeth Bull, f. 11. september 1761, d. 20. januar 1801.

Da hennes mor var død kom hun sammen med søsteren Mette Christine (f. 1794) i huset hos Gabriel Schanche Kielland. Litt senere kom også søstrene Johanne Margrethe (f. 1797) og Kirsten (f. 1799). De ble alle oppdratt på Ledaal.

Mette Christine (d. 1853) og Kirsten (d. 1878) levde der, og foresto husholdningen resten av sine liv. Axeliane hjalp sin mann på kontoret og senere, under hans tiltagende øyensvakhet, var den som leste for ham. 
  15 Jun 2022
Eiler Hagerup Schiøtz 1775-1855
Eiler Hagerup Schiøtz 1775-1855
Sønn av Søren Schiøtz, f. i Aarhus 7. juli 1735, d. 17. august 1803, byfogd i Stavanger og senere sorenskriver, kancelliråd og eier av Millie gård i Skånevik, og h. Johanna Margaretha Petersen von Fyren, f. 17. november 1735, d. 8. januar 1792.

Cand. jur. 1800, sorenskriver i Sunnfjord 1807 og i Karmsund og Hæsbø med bolig i Stavanger fra 1808. Fra 1837 i tillegg måler og vraker i Stavanger.

Han møtte som suppleant på Stortinget 1815-16.

Eiendommen "Kongsgård" som han hadde arvet, lot han gjøre om til Stavanger Lærde- og Borgerskole. Han var også ivrig for treplanting på sommerstedene "Sølyst" og "Eilersminde". 
  14 Jun 2022
Gabriel Kielland 1871-1960
Gabriel Kielland 1871-1960
Han gjennomgikk Trondhjems Tekniske Læreanstalt med avgangseksamen 1890, og studerte deretter et år ved den tekniske høyskolen i Hannover.

Studerte malerkunst i München, Weimar og Paris 1892 - 94. Var tegner i "Simplicissimus" 1895 - 96, nedsatte seg så i Trondhjem som arkitekt og maler. Var også lærer i frihåndstegning ved Trondhjems tekniske Læreanstalt, og ledet utgravingene på Stenviksholm for Fortidsminneforeningen 1899-1902.

Som arkitekt har han bygget bl.a. Trondhjems elektrisitetsverks primærstasjon ved Øvre Lerfoss, Finnes barnehjem og dr. Cureas klinikk, Trondhjem.

Hans viktigste livsinnsats er imidlertid gjort på glassmaleriets område. Han seiret 1908 i konkurransen om glassmalerier i søndre tverrskips gavl i Trondhjems domkirke. Med stipendium av restaureringsarbeidet reiste han samme år for å studere glassmalerier i Englands og Frankrikes middelalderkirker, og for å finne et verksted som kunne påta seg utførelsen av hans glassmalerier. Oppgaven blev betrodd et glassmalerverksted i Paris, under hans personlige tilsyn, hvorunder han egenhendig overførte sine tegninger av figurer til glasset. I 1910 fremla han som resultat av sine studier i middelalderske katedraler en samlet plan for glassmalerier til Trondhjems domkirke. Denne plan ble senere bearbeidet av en engere komite bestående av direktør Hans Dedekam, professor Oluf Kolsrud og Kielland, og fikk den form som nå foreligger i de utførte glassmalerier. I 1913 ble etter Kiellands forslag eget glassmalerverksted opprettet ved Trondhjems domkirke. Her utførtes resten av hans glassmalerier til kirken, under hans personlige ledelse. Hver eneste beveget figur i alle vinduer er overført til glasset av ham. Da arbeidet var fullført 1934 hadde han utført glassmalerier til alle vinduer i kirken. Dessuten har han levert glassmalerier til 16 andre norske kirker og kapeller (bl.a. Trondenes, Hegra, Aure, Bodø, Uskedalen, Stange, Tingvoll, Åsane, Storetveit), samt til 5 profanbygg, og ett glassmaleri til Cappelen Smiths mausoleum i New York. Han har også malt alterbilder til en rekke andre norske kirker (Lademoen kirke 1905), foruten at han har malt portretter, figurbilder og landskaper.

Videre har han tegnet møbler og annen brukskunst. Medlem av komiteen for instilling til professorstillingene ved Norges Tekniske Høyskole 1912. Sensor ved høyskolen 1913-27. Medlem av styret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1914-44, nestformann 1924-34. Æresmedlem av Trondheim Kunstnersamfund. Ridder av St. Olavs Orden. Nidaroskatedralens gullmedalje. Verket "Glassmaleriene i Nidaros domkirke" 2 bd. skrevet av Audhild Faye utgitt 2000. 
  13 Jun 2022
Margit Løchen
Margit Løchen
Datter av borgermester strøm Olaf Løchen, f. 12. juni 1848, d. 30. juli 1920, g. 23. juni 1874 Antonie Løken, f. 13. juli 1850, d. 30. april 1933. 
  13 Jun 2022

By og kommunevåpen

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Trondheim
Trondheim
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trondheim_komm.svg 
  25 Jun 2022
Steinkjer
Steinkjer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinkjer_komm.svg 
  24 Jun 2022
Sør-Varanger
Sør-Varanger
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%B8r-Varanger_komm.svg 
  23 Jun 2022
Oslo kommunes Byvåpen
Oslo kommunes Byvåpen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oslo_komm.svg 
  23 Jun 2022
Vardø
Vardø
https://snl.no/Vard%C3%B8 
  23 Jun 2022
Haugesund
Haugesund
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haugesund_komm.svg 
  23 Jun 2022
Osterøy
Osterøy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oster%C3%B8y_komm.svg 
  23 Jun 2022
Stavanger Kommune Byvåpen
Stavanger Kommune Byvåpen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavanger_komm.svg 
  22 Jun 2022
Malvik
Malvik
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malvik_komm.svg 
  21 Jun 2022
Hitra
Hitra
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hitra-crest-flag.svg 
  20 Jun 2022
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guldborgsund_Kommune_coa.svg 
  17 Jun 2022
Bergen
Bergen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergen_komm.svg 
  17 Jun 2022
Halden (Fredrikshald)
Halden (Fredrikshald)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halden_komm.svg 
  16 Jun 2022
Time Kommunevåpen
Time Kommunevåpen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Time_komm.svg 
  15 Jun 2022
Kviteseid Kommunevåpen
Kviteseid Kommunevåpen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kviteseid_komm.svg 
  15 Jun 2022

Dødsannonser

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Dødsannonse Willy Kielland Borthen
Dødsannonse Willy Kielland Borthen
Willy Kielland Borthen 1919-1942

Porsgrunns Dagblad, lørdag 27. juni 1942 
  24 Jun 2022
Dødsannonse Willy Kielland Borthen
Dødsannonse Willy Kielland Borthen
Willy Kielland Borthen 1919-1942

Adresseavisen, fredag 26. juni 1942 
  24 Jun 2022
Dødsannonse Leif Kielland Borthen
Dødsannonse Leif Kielland Borthen
Leif Kielland Borthen 1911-1911

Trondhjems Adresseavis, onsdag 2. august 1911 
  24 Jun 2022
Dødsannonse Karen Borthen
Dødsannonse Karen Borthen
Karen Borthen, født Bugge 1914-2009

Adresseavisen, tirsdag 7. juli 2009 
  22 Jun 2022
Dødsannonse Arne Selstrøm Borthen
Dødsannonse Arne Selstrøm Borthen
Arne Selstrøm Borthen 1912-1992

Adresseavisen, tirsdag 28. april 1992 
  22 Jun 2022
Dødsannonse Turid Mølmann
Dødsannonse Turid Mølmann
Turid Mølmann, født Borthen-Lea 1944-2006

Arbeidets Rett, mandag 4. september 2006
 
  22 Jun 2022
Dødsannonse Arne Kielland Borthen
Dødsannonse Arne Kielland Borthen
Arne Kielland Borthen 1863-1919

Trondhjems Adresseavis, fredag 24. januar 1919 
  20 Jun 2022
Dødsannonse Henrik Martin Borthen
Dødsannonse Henrik Martin Borthen
Henrik Martin Borthen 1836-1904

Aftenposten 25. September 1904
Trondhjems Adresseavis, lørdag 17. september 1904
Trondhjems Adresseavis, søndag 18. september 1904
 
  20 Jun 2022
Dødsannonse Gabriel Kielland
Dødsannonse Gabriel Kielland
Gabriel Kielland 1871-1960

Aftenposten 28. September 1960 
  13 Jun 2022
Dødsannonse Margit Kielland
Dødsannonse Margit Kielland
Margit Kielland, født Løchen 1875-1951

Aftenposten 29. August 1951 
  13 Jun 2022
Dødsannonse Margit Kielland Hahn
Dødsannonse Margit Kielland Hahn
Margit Kielland Hahn, født Walter 1901-1979

Drammens Tidende og Buskeruds Blad, tirsdag 9. januar 1979 
  13 Jun 2022
Dødsannonse Margit Kielland Pedersen
Dødsannonse Margit Kielland Pedersen
Margit Kielland Pedersen, født Walter 1933-2022

Aftenposten 25. Mai 2022 
  13 Jun 2022

Dødsmeldinger

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Gravferd Gabriel Kielland
Gravferd Gabriel Kielland
Gabriel Kielland 1871-1960

Aftenposten 1. Oktober 1960 
  13 Jun 2022

Flagg

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Norway
Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge 
  25 Jun 2022
Denmark
Denmark
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg 
  18 Jun 2022

Kirker

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Nidarosdomen
Nidarosdomen
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Die_Nidaros_Kathedrale_in_Trondheim._05.jpg 
  25 Jun 2022
Atrå Kirke
Atrå Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atr%C3%A5_kirke_TRS_070603_048.jpg 
  25 Jun 2022
Vår Frue Kirke
Vår Frue Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaar_Frue_church_Trondheim_2009.JPG 
  25 Jun 2022
Syd-Varanger Kirke (Kirkenes gamle kirke)
Syd-Varanger Kirke (Kirkenes gamle kirke)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirkenes_gamle_kyrkje_Wilse.jpeg

Fotograf: Anders Beer Wilse 
  23 Jun 2022
Vardø gamle kirke 1869-1944
Vardø gamle kirke 1869-1944
Fotograf: Gustav Emil Mohn

https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-gem-0354.html 
  23 Jun 2022
Skåre Kirke
Skåre Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sk%C3%A5re_kirke_1858_Church_Haugesund_Norway_2020-06-06_DSC09436.jpg 
  23 Jun 2022
Bruvik Kirke
Bruvik Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruvik_kirkested_mot_Hananipa.jpg

Fotograf: Odd Roar Aalborg 
  23 Jun 2022
Oslo Domkirke
Oslo Domkirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012.11.09.Oslodomkirke.jpg

Fotograf: Nina Aldin Thune 
  23 Jun 2022
Lademoen Kirke
Lademoen Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lademoen_Church_Trondheim_2009_1.JPG 
  22 Jun 2022
Strinda Kirke
Strinda Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strinda_kirke_2015.jpg 
  22 Jun 2022
Grønland Kirke
Grønland Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groenland_kirke_Oslo.jpg 
  21 Jun 2022
Malvik Kirke
Malvik Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malvik_kirke.jpg 
  21 Jun 2022
Lademoen kapell
Lademoen kapell
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lademoen_kapell_(2017).jpg 
  21 Jun 2022
Dolm Kirke
Dolm Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolm_kirke_1.jpg 
  20 Jun 2022
Veøy Gamle Kirke
Veøy Gamle Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veoey_gamle_kyrkje.jpg 
  20 Jun 2022
Væggerløse Kirke
Væggerløse Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A6ggerl%C3%B8se_Kirke.jpg 
  17 Jun 2022
Korskirken
Korskirken
 
  17 Jun 2022
Stavanger Domkirke
Stavanger Domkirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_domkirke

Fotograf: Eyvind Bottolfsen

https://digitaltmuseum.no/011014756024/stavanger-domkirke 
  16 Jun 2022
Kviteseid Gamle Kirke
Kviteseid Gamle Kirke
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kvitseid_old_church_(1200_A.D.).jpg 
  15 Jun 2022

Militæret

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914.
Den Norske hær og flaate. [1] : Fastlønnede og fhv. fastlønnede, i krig tjenstpligtige officerer den 1. jan. 1914.
Fredrik Herford Kielland 1848-1915

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050648087 
  25 Jun 2022

Slektsvåpen

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Coat of Arms Kielland
Coat of Arms Kielland
 
  25 Jun 2022

Wikipedia

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Wikipedia
Wikipedia
 
  15 Jun 2022
Lokalhistoriewiki
Lokalhistoriewiki
 
  15 Jun 2022

WikiStrinda

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
WikiStrinda
WikiStrinda
 
  13 Jun 2022

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Sist endret 
I1249 
Kielland, Trygve von Tangen 
f. 03 Apr 1893  Bergen, Norway  29 Jun 2022
I1250 
Ellertsen, Ellina von Tangen 
f. 16 Des 1896  Bergen, Norway  28 Jun 2022
I1110 
Aarnæs, Inge Kielland 
f. 04 Aug 1918  Bergen, Norway  27 Jun 2022
I1332 
Kielland, Fredrik Herford 
f. 08 Feb 1848  Kongens Gate, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  26 Jun 2022
I1328 
Bergwitz, Christian Henrik 
f. 22 Okt 1838  Oslo, Norway  26 Jun 2022
I1327 
Kielland, Gabrielle Mathea Christine 
f. 03 Jan 1846  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  26 Jun 2022
I1300 
Kielland, Carl Ludvig 
f. 07 Jun 1843  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  26 Jun 2022
I1266 
Kielland, Morten Henrik 
f. 19 Jan 1839  Kongens Gate 22, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  26 Jun 2022
I1252 
Semb, Mathea Christine 
f. 26 Okt 1817  Oslo, Norway  26 Jun 2022
I868 
Kielland, Gabriel Kirsebom 
f. 02 Jun 1805  Stavanger, Rogaland, Norway  26 Jun 2022
I4153 
Kielland, Dødfødt 
f. 19 Okt 1881  Dronningens Gate 56, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  26 Jun 2022
I1334 
Kielland, Aagot 
f. 18 Sep 1875  Thomas Angells Gate 3, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1333 
Ellefsen, Marie Elisabeth 
f. 17 Aug 1849  Meråker  25 Jun 2022
I4155 
Kielland, Dødfødt 
f. 31 Jan 1880  Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1336 
Kielland, Gabriel Kirsebom 
f. 14 Feb 1877  Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1337 
Kielland, Dagny 
f. 26 Feb 1884  Dronningens Gate 26, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I4154 
Kielland, Dødfødt 
f. 6 Mai 1878  Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1343 
Borthen, Willy Kielland 
f. 19 Mar 1919  Oslo, Norway  25 Jun 2022
I1335 
Bye, Leonhard Margido 
f. 29 Sep 1880  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1340 
Borthen, Reidun 
f. 07 Jan 1909  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1338 
Borthen, Else 
f. 1 Sep 1906  Olav Tryggvasons gate, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  25 Jun 2022
I1265 
Borthen, Ingvald 
f. 18 Apr 1880  Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway  25 Jun 2022
I905 
Kielland, Andreas Hauge 
f. 22 Mai 1884  Tinn Prestegård, Tinn, Telemark, Norway  25 Jun 2022
I906 
Svendsen, Asta Petrea 
f. 11 Apr 1889  Oslo, Norway  25 Jun 2022
I1257 
Borthen, Harald Knoff 
f. 20 Aug 1865  Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway  25 Jun 2022
I1258 
Jensen, Elen Sophie 
f. 28 Nov 1867  Haugesund, Rogaland, Norway  24 Jun 2022
I1342 
Borthen, Leif Kielland 
f. 13 Jan 1911  Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norway  24 Jun 2022
I1260 
Borthen, Axel 
f. 15 Okt 1869  Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4149 
Figenschou, Dagrun 
f. 15 Aug 1909  Kirkenes, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4131 
Borthen, Erling 
f. 16 Mar 1899  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4130 
Borthen, Henrik Martin 
f. 30 Sep 1897  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4129 
Borthen, Aslaug 
f. 19 Feb 1896  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I1261 
Thoresen, Sigrid Karoline 
f. 24 Nov 1875  Sør-Varanger, Øst-Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4128 
Borthen, Solmund Harald 
f. 17 Aug 1909  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4132 
Borthen, Trygve 
f. 7 Aug 1901  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4150 
Borthen, Ingolf 
f. 29 Mar 1911  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4146 
Borthen, Ingulf 
f. 28 Mai 1904  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4152 
Bæk, Oddbjørg Pedersdatter 
f. 14 Des 1901  Trysil, Oppland, Norway  24 Jun 2022
I4151 
Rasmussen, Rangvald Angel 
f. 1895  Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4145 
Rasmussen, Gudrun 
f. 18 Jun 1905  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4147 
Borthen, Leif 
f. 24 Feb 1903  Karpbugt, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  24 Jun 2022
I4148 
Thoraldsen, Guri Bjørg 
f. 1914  Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norway  23 Jun 2022
I4142 
Holthe, Thyra Marie 
f.   Vardø, Øst-Finnmark, Norway  23 Jun 2022
I4144 
Borthen, Arthur Emil 
   23 Jun 2022
I4143 
Borthen, Hedvig 
   23 Jun 2022
I4098 
Borthen, Thorleif 
f. 3 Mar 1894  Vardø, Øst-Finnmark, Norway  23 Jun 2022
I4141 
Borthen, Dagmar 
f. 16 Mar 1903   23 Jun 2022
I4140 
Erichsen, Henriette 
   23 Jun 2022
I1264 
Borthen, Olaf 
f. 25 Mar 1874  Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway  23 Jun 2022
I4139 
Borthen, Anna Charlotte Cathrine 
f. 1 Jun 1908   23 Jun 2022

Familier
                                                  
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Sist endret 
 F513 
 I1332  Fredrik Herford Kielland  I1333  Marie Elisabeth Ellefsen  31 Okt 1874  25 Jun 2022
 F515 
 I1265  Ingvald Borthen  I1337  Dagny Kielland  10 Nov 1905  25 Jun 2022
 F482 
 I1260  Axel Borthen  I1261  Sigrid Karoline Thoresen  31 Jan 1895  24 Jun 2022
 F1438 
 I4130  Henrik Martin Borthen  I4152  Oddbjørg Pedersdatter Bæk  10 Jan 1925  24 Jun 2022
 F1437 
 I4151  Rangvald Angel Rasmussen  I4129  Aslaug Borthen  29 Des 1923  24 Jun 2022
 F1434 
 I4131  Erling Borthen  I4145  Gudrun Rasmussen  3 Sep 1927  24 Jun 2022
 F1436 
 I4132  Trygve Borthen  I4149  Dagrun Figenschou  8 Aug 1936  24 Jun 2022
 F1435 
 I4128  Solmund Harald Borthen  I4148  Guri Bjørg Thoraldsen  28 Sep 1936  23 Jun 2022
 F1433 
 I4098  Thorleif Borthen  I4142  Thyra Marie Holthe  2 Des 1925  23 Jun 2022
 F1432 
 I1264  Olaf Borthen  I4140  Henriette Erichsen  Des 1895  23 Jun 2022
 F619 
 I1264  Olaf Borthen  I1562  Jette Ellevine Eriksen  26 Des 1898  23 Jun 2022
 F483 
 I1262  Sverre Borthen  I1263  Vilhelmine Henriette Haga  08 Mai 1896  23 Jun 2022
 F481 
 I1257  Harald Knoff Borthen  I1258  Elen Sophie Jensen  15 Feb 1897  23 Jun 2022
 F1431 
 I4122  P. Borthen  I4126  A.    23 Jun 2022
 F1430 
 I4125  H.  I4121  R. Borthen    23 Jun 2022
 F1429 
 I4120  Y. Borthen  I4124  R.    23 Jun 2022
 F1428 
 I4119  H. Borthen  I4123  T.    23 Jun 2022
 F1427 
 I4093  Arne Selstrøm Borthen  I4118  Karen Bugge  Ja, ukjent dato  23 Jun 2022
 F1426 
 I4101  Einar Henrik Borthen  I4117  Inger  Ja, ukjent dato  22 Jun 2022
 F1425 
 I4116  Ingebrigt Lervold  I4095  Thorgund Borthen  8 Jan 1921  22 Jun 2022
 F1422 
 I4106  Ørnulv Eugen Borthen-Lea  I4111  Lolly Bjørnsvik  Ja, ukjent dato  22 Jun 2022
 F1424 
 I4112  Arve Borthen-Lea  I4114  Lillian Karin Skancke  22 Jun 1974  22 Jun 2022
 F1423 
 I4110  Ragnar Borthen Lea  I4113  Maria Adolphine Hesta  Mai 1955  22 Jun 2022
 F1420 
 I4105  Ole Johan Lea  I4099  Bergliot Borthen  26 Aug 1917  22 Jun 2022
 F1421 
 I4107  Gustav Lorentsius Tillman  I4099  Bergliot Borthen    22 Jun 2022
 F1419 
 I4098  Thorleif Borthen  I4103  Amanda Elisabet Ulseth    22 Jun 2022
 F480 
 I1255  Arne Kielland Borthen  I1256  Louise Eugenie Selstrøm  22 Sep 1894  21 Jun 2022
 F1418 
 I4097  Sverre Ingvald Engebretsen  I4096  Arna Louise Borthen  26 Mai 1918  21 Jun 2022
 F479 
 I1254  Henrik Martin Borthen  I1253  Anna Charlotte Cathrine Kielland  5 Aug 1861  20 Jun 2022
 F484 
 I1267  Christian Semb Kielland  I1268  Petronelle Elisabeth Ellefsen  17 Aug 1870  19 Jun 2022
 F1417 
 I4087  Carsten Kielland Scheibel  I4088  Inger Kristensen  14 Jul 1946  18 Jun 2022
 F1416 
 I521  Axel Christian Kielland Scheibel  I4085  Helga Foldberg  13 Jul 1907  18 Jun 2022
 F1415 
 I524  Ove Carsten Kielland Scheibel  I4082  Karen Kristine Hansen  20 Mar 1915  18 Jun 2022
 F170 
 I448  Albert Emil Riple  I447  Signe Monrad Kielland  09 Nov 1897  17 Jun 2022
 F339 
 I908  Lauritz Christian Kielland  I910  Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch  03 Sep 1850  17 Jun 2022
 F381 
 I1007  Sigurd Kielland-Brandt  I1008  Edith Mary Nissen Solomon  03 Jan 1917  17 Jun 2022
 F653 
 I1625  Jens Arnold Diedrich Jensen Bildsøe  I497  Frederikke Magdalene Bendz Kielland  18 Mai 1905  17 Jun 2022
 F664 
 I1655  Karl Robert Rössle  I515  Ingegerd Kielland  16 Aug 1904  17 Jun 2022
 F109 
 I293  Georg Johannes Hauge  I294  Inger Natalie Mindt eller Mundt  03 Apr 1917  16 Jun 2022
 F641 
 I97  Jens Zetlitz Kielland  I1612  Louise Lucie Charlotte Paschardt  03 Apr 1913  16 Jun 2022
 F190 
 I513  Carsten Meinert Marie Kielland  I514  Jacobine Marie Ellen Scheibel  24 Apr 1880  16 Jun 2022
 F184 
 I491  Jacob Kielland  I492  Wennicke Kirstine Grove  05 Okt 1875  16 Jun 2022
 F665 
 I1656  Carl Gustav van der Aa Kühle  I516  Eli Kielland  06 Jul 1907  16 Jun 2022
 F1115 
 I3185  Kai Nielsen  I457  Janna Lange Kielland Holm  29 Jul 1915  16 Jun 2022
 F18 
 I56  Gabriel Schanche Kielland  I59  Johanna Margaretha Bull  08 Apr 1783  15 Jun 2022
 F19 
 I57  Jacob Kielland  I60  Axeliane Christine Zetlitz  24 Mai 1811  15 Jun 2022
 F158 
 I414  Eiler Hagerup Schiøtz  I413  Axeliana Christina Kielland  24 Aug 1803  15 Jun 2022
 F1412 
 I4070  Rasmus Nygaard  I4069  Anna Jørgine Gabrielle Marie Schiøtz  Ja, ukjent dato  14 Jun 2022
 F1414 
 I4074  Georg Per Schiøtz Nygaard  I4075  Edna Mildred Carlson  Ja, ukjent dato  14 Jun 2022
 F1413 
 I4072  Hans henrik Been Skabo  I4071  Lillian Marie Schiøtz Nygaard  Ja, ukjent dato  14 Jun 2022Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.