Hva er nytt? (siste 50 dagene)


Tre:  

Historier

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Henrikke Gabrielle Rønneberg
Henrikke Gabrielle Rønneberg
Datter av kjøpmann Enok Rønneberg, f. 30. august 1826, d. 28. november 1908, g. 11. september 1856 med Henriche Jondahl, f. 31. mai 1832, d. 19. desember 1912. 
  26 Okt 2022
Hvem er Hvem blandt Nordmænd i Amerika?
Hvem er Hvem blandt Nordmænd i Amerika?
Søren Theodor Munch Bull Kielland 1854-1935

Skandinaven, fredag 27. januar 1928
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_skandinaven_null_null_19280127_63_4_1 
  26 Okt 2022
Stavanger typografiske forening : 1882-1982.
Stavanger typografiske forening : 1882-1982.
Lauritz Christian Kielland 1808-1861

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948016 
  26 Okt 2022
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 2 av 2.
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 2 av 2.
Lauritz Christian Kielland 1808-1861
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Caspar Kruse Kielland 1852-1934

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608207 
  26 Okt 2022
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 1 av 2.
Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640-1940. Side 1 av 2.
Lauritz Christian Kielland 1808-1861
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 1821-1908
Caspar Kruse Kielland 1852-1934

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608207 
  26 Okt 2022
Lauritz Christian Kielland
Lauritz Christian Kielland
Etter å ha blitt utdannet i faget hos boktrykker Grøndahl i Christiania opprettet han et boktrykkeri i Stavanger og drev forlagsforretning.

På hans forlag utkom en mengde religiøs litteratur, såsom en flerhet av Luthers skrifter, huspostiller, salmebøker og lærebøker i religion, samt misjonsskrifter.

Han begynte 4. oktober 1833 å utgi "Stavanger Amtstidende". Den utkom i begynnelsen kun en gang i uken, og fra 1842, da bladet hadde fått navnet "Stavanger Amtstidende og Adresseavis", to ganger ukentlig. Senere ble det dagblad. Det ble stedse redigert i konservativ retning.

Boktrykker Kielland bodde på eiendommen "Bergene" i Stavanger. Eiendommen var ved testamente 1. august 1822 kommet i hans svigerfar Morten Henrik Kiellands besittelse, i hvis hustrus slekt den hadde vært siden 1745.

Ved skifte etter ham 1834 ble "Bergene" utlagt til hans fire barn, hvorav de tre i 1847 solgte sine andeler til svogeren L.C. Kielland. Eiendommen er fremdeles i etterslektens besittelse, men er for den største del oppstykket til byggetomter som er frasolgt.

Som følge av boktrykker Kiellands sykdom oppholdt han og hans andre hustru seg to ganger lengere tid i syden. 
  26 Okt 2022
Morten F.S. Beyer
Morten F.S. Beyer
Sønn av bokhandler i Bergen Frants Dekke Beyer, f. 2. oktober 1794, d. 3. mars 1849, g. 12. september 1821 med Marie de Fine von Krogh, f. 14. oktober 1798, d. 17. februar 1871.

Student 1842, cand. jur. 1848.

Var edsvoren fullmektig hos sorenskriveren i Nord-Hordaland til 1863, og innehadde deretter flere konstitusjoner, hvoriblant som byfogd i Bergen, inntil 1865, da han ble dispachør i Bergen.

Var ekstraordinær dommer ved vintersildfisket, 1867 i nordre og 1868-71 i søndre distrikt.

Ble 23. november 1872 assessor i Bergens stiftsoverrett.

Ordfører i Bergen 1868-72. 2den suppleant til Stortinget 1871-73. (g1. med Kirsten Jeanette (von) Cappelen, d. 1851). 
  26 Okt 2022
Norges advokater og sakførere 1932.
Norges advokater og sakførere 1932.
Arthur Aanesen 1881-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010400025 
  25 Okt 2022
Arthur Aanesen
Arthur Aanesen
Sønn av overrettsaksfører Hans Gottfried August Aanesen, f. 22. august 1850, d. 16. juni 1914, og h. Emilie Marie Sørensen, f. 10. mars 1848, d. 12. august 1912.

Student 1899.

Vernepliktig offiser 1900.

Cand. jur. 1907, s.å. overrettsaksfører.

Konstituert politifullmektig i Skien 1909-10.

Ansatt hos statsadvokaten i Bratsberg og Nedenes lagsogn 1910-14.
Hadde ved siden av privat praksis som sakfører i Skien, advokat fra 1915.

Ble lagdommer i Agder 1936, konstituerende lagmann for landssvikersaker i Agder 1945, utnevnt lagmann samme sted 1946.

Han var 1915-18 kompanikommandør og sjef for 15. kompani av Agdesiden infanteriregiment.

Har vært medlem av direksjonen for Lundetangens bryggeri siden 1915, formann fra 1921.

Har tillike vært medlem av direksjonen i andre merkantile selskaper og skipsaksjeselskaper. 
  25 Okt 2022
Inger Giæver-Krogh
Inger Giæver-Krogh
Datter av disponent Gunnar Giæver-Krogh, f. 6. august 1895, g. 5. august 1922 med Bergljot Grue, f. 22. august 1895.

Artium 1944, tilleggsprøve for artium på latinlinjen 1945.

Studerte filologi inntil studiene ble avbrutt av giftermålet.

Innvalgt til Fylkestinget i Buskerud fire perioder, der hun bl.a. var Høyres gruppefører og leder for Buskerud sentralsykehus.

Leder for Pensjonistuniversitetet i Drammen.

3 barn. 
  25 Okt 2022
Hans Arthur Kielland Aanesen
Hans Arthur Kielland Aanesen
Utdannet sivilingeniør (IT) og bedriftsøkonom. Representerte FrP i Norde Aker bydelsutvalget 2007-2019. Leder av Nordre Aker FrP 2015. 
  25 Okt 2022
Tora Gerd Mortensen
Tora Gerd Mortensen
Datter av disponent Sverre Bosted Mortensen, f. 12. mai 1895, d. 21. september 1955, g. 3. juli 1917 med Elsa Hagemann, f. 15. desember 1898, d. 13. Juli 1988.

Realskoleeksamen 1941.

Husmorskole 1944.

Flyvertinne i Braathens flyselskap 1947-51. Har fløyet på rutene til det midtre og fjerne østen, til SørAfrika m.m.

3 barn. 
  25 Okt 2022
Casper Kruse Kielland Aanesen
Casper Kruse Kielland Aanesen
Artium 1938.

Befalskole 1940.

Deltok i krigshandlingene i Østfold samme år.

Var siden med i illegalt arbeide, og måtte flykte til Sverige 1942.
Var der befal ved de norske polititropper. Kom siden tilbake til Norge som sabotør.

Cand. jur. 1947.

Dommerfullmektig ved Volda sorenskriver embede, senere Tana sorenskriver embede 1948-49.

Sekretær i Den norske stats husbank 1950.

Juridisk konsulent i forsvarsstaben 1955.

FN-observatør i Libanon 1958.

Vernepliktig kaptein. Var major i 1968. 
  25 Okt 2022
Norske mødre
Norske mødre
Christiane Kielland, født Lange 1820-1862

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007012401032 
  12 Okt 2022

Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, gift Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, gift Kielland
KIELLAND-03

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch
Description: Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, gift Kielland (1821-1908).

Årstall: ca.1905.

Enke efter Lauritz Christian Kielland (1808-1861).

Eier: Katrine Kielland-Brandt 
  26 Okt 2022
Studentene fra 1934 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1959.
Studentene fra 1934 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1959.
Ella Kielland Aanesen 1915-2000

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908101 
  25 Okt 2022
Norges advokater og sakførere 1932.
Norges advokater og sakførere 1932.
Arthur Aanesen 1881-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010400025 
  25 Okt 2022
Lundetangens bryggeri gjennem nitti år : 1854-1944 : med forhistorie og trekk vedrørende ølet og bryggerinæringen.
Lundetangens bryggeri gjennem nitti år : 1854-1944 : med forhistorie og trekk vedrørende ølet og bryggerinæringen.
Arthur Aanesen 1881-1959

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008155 
  25 Okt 2022
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland 1887-1979

Eier: Herman Andreas Aanesen 
  25 Okt 2022
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland
Mette Johanne Colbjørnsen Munch Kielland 1887-1979

Eier: Herman Andreas Aanesen 
  25 Okt 2022
Ba Dogger
Ba Dogger
Ba Dogger, født Tora Gerd Mortensen, gift og skilt Aanesen 1924-2008

https://wang.vareminnesider.no/stream_file.php?filename=3783011.jpg&type=profile_photo&sign=21e9262e07c804b794f7d8af0516a1a5 
  25 Okt 2022
Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963.
Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963.
Casper Kruse Kielland Aanesen 1918-2008

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042906045 
  25 Okt 2022
Norske mødre
Norske mødre
Christiane Kielland, født Lange 1820-1862

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007012401032 
  12 Okt 2022

By og kommunevåpen

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Skien
Skien
https://no.wikipedia.org/wiki/Skien
https://en.wikipedia.org/wiki/Skien 
  28 Okt 2022
Drammen
Drammen
https://no.wikipedia.org/wiki/Drammen
https://en.wikipedia.org/wiki/Drammen 
  28 Okt 2022
Oslo kommunes Byvåpen
Oslo kommunes Byvåpen
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo 
  27 Okt 2022
Stavanger Kommune Byvåpen
Stavanger Kommune Byvåpen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavanger_komm.svg 
  27 Okt 2022
Memel (Klaip?da)
Memel (Klaip?da)
https://no.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://de.wikipedia.org/wiki/Memel 
  26 Okt 2022
München
München
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen 
  26 Okt 2022
Wunsiedel
Wunsiedel
https://no.wikipedia.org/wiki/Wunsiedel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wunsiedel 
  26 Okt 2022

Dødsannonser

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Dødsannonse Odd Juel
Dødsannonse Odd Juel
Odd Juel 1936-2017

Aftenposten 3. November 2017
Asker og Bærums Budstikke 3. November 2017
Sandefjords Blad 3. November 2017 
  14 Nov 2022
Dødsannonse Svein Juel
Dødsannonse Svein Juel
Svein Juel 1910-1994

Tidens Krav, onsdag 13. juli 1994 
  14 Nov 2022
Dødsannonse Hans Gottfried August Kielland Aanesen
Dødsannonse Hans Gottfried August Kielland Aanesen
Hans Gottfried August Kielland Aanesen 1917-1992

Drammens Tidende og Buskeruds blad, lørdag 6. juni 1992
Fremtiden, lørdag 6. juni 1992
Aftenposten, tirsdag 9. juni 1992 
  28 Okt 2022
Dødsannonse Truls Krog
Dødsannonse Truls Krog
Truls Krog 1916-1975

Aftenposten 25. November 1975 
  27 Okt 2022
Dødsannonse Ella Kielland Krog
Dødsannonse Ella Kielland Krog
Ella Kielland Krog, født Aanesen 1915-2000

Aftenposten 13. Mars 2000 
  27 Okt 2022
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland
Lauritz Christian Kielland 1893-1979

Aftenposten 8. September 1979
Stavanger Aftenblad 8. September 1979 
  27 Okt 2022
Dødsannonse Hanna Aanesen
Dødsannonse Hanna Aanesen
Hanna Aanesen, født Johanne Colbjørnsen Munch Kielland 1887-1979

Aftenposten 28. Juli 1979 
  27 Okt 2022
Dødsannonse Ella Kielland
Dødsannonse Ella Kielland
Ella Kielland, født Henrikke Gabrielle Rønneberg 1863-1939

Stavangeren, tirsdag 7. november 1939 
  26 Okt 2022
Dødsannonse Ella Kielland
Dødsannonse Ella Kielland
Ella Kielland, født Henrikke Gabrielle Rønneberg 1863-1939

Stavanger Aftenblad, tirsdag 7. november 1939 
  26 Okt 2022
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland Steenstrup
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland Steenstrup
Lauritz Christian Kielland Steenstrup 1877-1903

Morgenbladet, tirsdag 12. januar 1904 
  26 Okt 2022
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland
Dødsannonse Lauritz Christian Kielland
Lauritz Christian Kielland 1808-1861

Aftenbladet 21. Januar 1861 
  26 Okt 2022
Dødsannonse Arthur Aanesen
Dødsannonse Arthur Aanesen
Arthur Aanesen 1881-1960

Varden, lørdag 6. august 1960
Morgenbladet, lørdag 6. august 1960 
  25 Okt 2022
Dødsannonse Ba Dogger
Dødsannonse Ba Dogger
Ba Dogger, født Tora Gerd Mortensen, gift og skilt Aanesen 1924-2008

Aftenposten 28. August 2008 
  25 Okt 2022
Dødsannonse Casper Kruse Kielland Aanesen
Dødsannonse Casper Kruse Kielland Aanesen
Casper Kruse Kielland Aanesen 1918-2008

Aftenposten 4. Mars 2008 
  25 Okt 2022

Dødsmeldinger

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Dødsmelding Ella Kielland
Dødsmelding Ella Kielland
Ella Kielland, født Henrikke Gabrielle Rønneberg 1863-1939

Stavangeren, tirsdag 7. november 1939 
  26 Okt 2022
Premierløitnant Kielland forulykket i Frankrige.
Premierløitnant Kielland forulykket i Frankrige.
Casper Marvin Kielland 1892-1918

Morgenbladet, torsdag 1. august 1918 
  26 Okt 2022
Norsk Missionstidende. 1861 Vol. 16 Nr. 1-12.
Norsk Missionstidende. 1861 Vol. 16 Nr. 1-12.
Dødsmelding Lauritz Christian Kielland

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022020985010_001 
  26 Okt 2022
Gravferd Arthur Aanesen
Gravferd Arthur Aanesen
Arthur Aanesen 1881-1960

Porsgrunns Dagblad, lørdag 9. august 1960 
  25 Okt 2022
Dødsmelding Arthur Aanesen
Dødsmelding Arthur Aanesen
Arthur Aanesen 1881-1960

Porsgrunns Dagblad, lørdag 6. august 1960 
  25 Okt 2022
Dødsmelding Arthur Aanesen
Dødsmelding Arthur Aanesen
Arthur Aanesen 1881-1960

Østlands-Posten, lørdag 6. august 1960 
  25 Okt 2022

Flagg

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Norway
Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge 
  28 Okt 2022
Litauen
Litauen
https://no.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen 
  26 Okt 2022
Germany
Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany 
  26 Okt 2022

Kirker

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Bragernes kirke
Bragernes kirke
https://en.wikipedia.org/wiki/Bragernes_Church
https://no.wikipedia.org/wiki/Bragernes_kirke 
  28 Okt 2022
Skien kirke
Skien kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Skien_kirke
https://en.wikipedia.org/wiki/Skien_Church 
  28 Okt 2022
Stavanger Domkirke
Stavanger Domkirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_domkirke

Fotograf: Eyvind Bottolfsen

https://digitaltmuseum.no/011014756024/stavanger-domkirke 
  27 Okt 2022
Vestre Krematorium (Vestre Gravlund)
Vestre Krematorium (Vestre Gravlund)
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestre_gravlund 
  27 Okt 2022
Lagård gravkapell
Lagård gravkapell
https://digitaltmuseum.no/021018287839/lagard-gravkapell 
  26 Okt 2022
Væggerløse Kirke
Væggerløse Kirke
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6ggerl%C3%B8se_Kirke 
  26 Okt 2022
Nordre Gravlund Kapell, Skien
Nordre Gravlund Kapell, Skien
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordre_gravlund_(Skien)

https://kjellsentufte.no/prosjekt-nordre-gravlund-kapell/ 
  25 Okt 2022
Gimsøy kirke
Gimsøy kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Gims%C3%B8y_kirke_(Skien) 
  25 Okt 2022

Militæret

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Den Norske hær og flaate. 2 : Ulønnede og fhv. ulønnede officerer 1ste januar 1917.
Den Norske hær og flaate. 2 : Ulønnede og fhv. ulønnede officerer 1ste januar 1917.
Arthur Aanesen 1881-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020648001 
  25 Okt 2022
Den Norske hær og flaate. 2 : Ulønnede og fhv. ulønnede officerer 1ste januar 1917.
Den Norske hær og flaate. 2 : Ulønnede og fhv. ulønnede officerer 1ste januar 1917.
Arthur Aanesen 1881-1960

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020648001 
  25 Okt 2022

Nekrolog

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
'La oss si' - Klubbavis for Lions Club Langhus-Siggerud
"La oss si" - Klubbavis for Lions Club Langhus-Siggerud
EKSTRANUMMER 2020 
  19 Nov 2022
Minneord Hans Kielland Aanesen
Minneord Hans Kielland Aanesen
Hans Gottfried August Kielland Aanesen 1917-1992

Drammens Tidende og Buskeruds blad, torsdag 11. juni 1992 
  28 Okt 2022
Kjent Norsk-Amerikaner død.
Kjent Norsk-Amerikaner død.
Søren Theodor Munch Bull Kielland 1854-1935

Halden Arbeiderblad, fredag 29. mars 1935 
  26 Okt 2022
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 3 av 3.
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 3 av 3.
Søren Theodor Munch Bull Kielland 1854-1935

Nordisk Tidende, torsdag 21. februar 1935 
  26 Okt 2022
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 2 av 3.
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 2 av 3.
Søren Theodor Munch Bull Kielland 1854-1935

Nordisk Tidende, torsdag 21. februar 1935 
  26 Okt 2022
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 1 av 3.
Ingeniør Kielland dør i Buffalo: han blev 81 Aar gammel. Del 1 av 3.
Søren Theodor Munch Bull Kielland 1854-1935

Nordisk Tidende, torsdag 21. februar 1935 
  26 Okt 2022

Slektsvåpen

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Gustav Kiellands slektsvåpen
Gustav Kiellands slektsvåpen
 
  19 Nov 2022
Coat of Arms Kielland
Coat of Arms Kielland
 
  27 Okt 2022

Studentene

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Studentene fra 1934 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1959.
Studentene fra 1934 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1959.
Ella Kielland Aanesen 1915-2000

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908101 
  25 Okt 2022
Studentene fra 1935 : biografiske opplysninger, artikler og statistikk samlet til 25-års jubileet september 1960.
Studentene fra 1935 : biografiske opplysninger, artikler og statistikk samlet til 25-års jubileet september 1960.
Truls Krog 1916-1975

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705141 
  25 Okt 2022
Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963.
Studentene fra 1938 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1963.
Casper Kruse Kielland Aanesen 1918-2008

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042906045 
  25 Okt 2022

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Tre   Sist endret 
I652 
Kielland, Gustav Gotfred 
f. 22 Jul 1936  Oslo, Norway  Slekten Kielland 19 Nov 2022
I4232 
Paulsen, J.E. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4234 
Paulsen, H.J. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4233 
Paulsen, K.J. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4227 
Juel, T. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4229 
Berland, M.J. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4228 
Berland, N.J. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4226 
Juel, G.E. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4221 
Juel, Odd 
f. 6 Jul 1936   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I1366 
Juel, Svein 
f. 12 Apr 1910  Bergen, Norway  Slekten Kielland 14 Nov 2022
I1367 
Tollefsen, Grethe 
f. 26 Jul 1910  Oslo, Norway  Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4225 
J. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4223 
Juel, K. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4224 
C.C. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I4222 
Juel, B. 
   Slekten Kielland 14 Nov 2022
I98 
Kielland, Alexander Lange Jr. 
f. 30 Jul 1874  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 3 Nov 2022
I954 
Giæver-Krogh, Inger 
f. 10 Jul 1926  Tromsø, Troms, Norway  Slekten Kielland 28 Okt 2022
I953 
Aanesen, Hans Gottfried August Kielland 
f. 21 Feb 1917  Eilert Sundts gate 8, Skien, Telemark, Norway  Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4219 
Helseth, H. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4210 
Krog, L.H. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4216 
Olavsen, G.K. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4218 
Reininger, M.B. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4217 
Reininger, K. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I4209 
Krog, I. 
   Slekten Kielland 28 Okt 2022
I951 
Aanesen, Ella Kielland 
f. 7 Des 1915  Nils Kittilsens gate 8, Skien, Telemark, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I952 
Krog, Truls 
f. 14 Okt 1916  Vadsø, Finnmark, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I949 
Kielland, Johanne Colbjørnsen Munch 
f. 25 Jun 1887  Bergene, Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I961 
Kielland, Lauritz Kristian 
f. 1 Mai 1893  Øvre Strandgate, Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I1395 
Hegli, R.O.K. 
   Slekten Kielland 27 Okt 2022
I1385 
Reitan, Astrid Eline 
f. 09 Des 1890  Åsen, Nord-Trøndelag  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I1346 
Baumann, Sara Mathilde 
f. 13 Mar 1857  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I1345 
Kielland, Jacob Birgittus Lauritz Elisæus 
f. 23 Apr 1852  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I957 
Kielland, Ella Caspara Rønneberg 
f. 22 Jun 1890  Øvre Strandgate, Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I4215 
Sømme, Johanne Margrethe Bull Kielland 
f. 18 Mar 1890   Slekten Kielland 27 Okt 2022
I944 
Kielland, Henrikke Hanna Emilie Rønneberg 
f. 8 Sep 1885  Bergene, Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 27 Okt 2022
I947 
Kangol, Martha Maria Felizitas 
f. 18 Apr 1914  Memel, Litauen  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I946 
Brunner, Max Jan 
f. 15 Okt 1909  Wunsiedel, Bayern, Germany  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I945 
Brunner, Gottlieb Ludwig 
f. 18 Des 1865  München, Germany  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I943 
Rønneberg, Henrikke Gabrielle 
f. 12 Mai 1863  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I942 
Kielland, Caspar Kruse 
f. 26 Nov 1852  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I936 
Steenstrup, Lauritz Christian Kielland 
f. 21 Jun 1877  Sandsvær  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I910 
Munch, Mette Johanne Colbjørnsen Bull 
f. 20 Des 1821  Rode 24-168, Bergen, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I908 
Kielland, Lauritz Christian 
f. 3 Nov 1808  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I78 
Kielland, Maren Elisabeth Bull 
f. 24 Jul 1821  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I1012 
Kielland, Johanna Anna Sophie Dorothea 
f. 14 Okt 1858  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I912 
Beyer, Morten F.S 
f. 8 Jul 1822  Bergen, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I1013 
Kielland, Henriette Louise 
f. 21 Okt 1860  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I962 
Myhre, Gudrun Holgersen 
f. 8 Jan 1902  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 26 Okt 2022
I930 
Kielland, Marie Hiorth 
f. 03 Jul 1851  Stavanger, Rogaland, Norway  Slekten Kielland 25 Okt 2022
I950 
Aanesen, Arthur 
f. 9 Mai 1881  Skien, Telemark, Norway  Slekten Kielland 25 Okt 2022

Familier
                        
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Tre   Sist endret 
 F1470 
 I4232  J.E. Paulsen  I4227  T. Juel    Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F1469 
 I4228  N.J. Berland  I4226  G.E. Juel    Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F1468 
 I4221  Odd Juel        Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F528 
 I1366  Svein Juel  I1367  Grethe Tollefsen  01 Nov 1934  Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F1467 
 I4225  J.  I4223  K. Juel    Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F1466 
 I4224  C.C.  I4222  B. Juel    Slekten Kielland 14 Nov 2022
 F358 
 I953  Hans Gottfried August Kielland Aanesen  I954  Inger Giæver-Krogh  9 Sep 1948  Slekten Kielland 28 Okt 2022
 F1465 
 I4219  H. Helseth  I4210  L.H. Krog    Slekten Kielland 28 Okt 2022
 F1464 
 I4217  K. Reininger  I4209  I. Krog    Slekten Kielland 28 Okt 2022
 F866 
 I2256  O.B. Olavsen  I2255  M.J. Krog    Slekten Kielland 28 Okt 2022
 F357 
 I952  Truls Krog  I951  Ella Kielland Aanesen  28 Mar 1942  Slekten Kielland 27 Okt 2022
 F356 
 I950  Arthur Aanesen  I949  Johanne Colbjørnsen Munch Kielland  29 Des 1914  Slekten Kielland 27 Okt 2022
 F180 
 I84  Andreas Sømme  I480  Maren Sophie Berner  21 Aug 1879  Slekten Kielland 27 Okt 2022
 F353 
 I942  Caspar Kruse Kielland  I943  Henrikke Gabrielle Rønneberg  24 Jul 1884  Slekten Kielland 26 Okt 2022
 F354 
 I945  Gottlieb Ludwig Brunner  I944  Henrikke Hanna Emilie Rønneberg Kielland  6 Jun 1906  Slekten Kielland 26 Okt 2022
 F362 
 I961  Lauritz Kristian Kielland  I962  Gudrun Holgersen Myhre  21 Des 1935  Slekten Kielland 26 Okt 2022
 F1463 
 I2135  A.K. Aanesen  I4212  A. Granstrøm    Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1462 
 I955  Casper Kruse Kielland Aanesen  I2136  Kirsten Ågot    Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F359 
 I955  Casper Kruse Kielland Aanesen  I956  Thora Gerd Mortensen  17 Okt 1948  Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1461 
           Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1460 
 I4206  G.R. Olsen  I746  H. Aanesen    Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1158 
 I3318  H. Bjerke  I2783  E.K. Aanesen    Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1157 
 I3314  Torleif Hall  I2783  E.K. Aanesen    Slekten Kielland 25 Okt 2022
 F1459 
 I2251  H.A.K. Aanesen  I4203  S. Andresen    Slekten Kielland 25 Okt 2022Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.