ROG-VIKEDAL SANDEID IMSLAND I VIKEDAL MINI-A06.1 (1851-1867)Kildeinformasjon